Iseteenindus

Eesti Energia esitas Energiaturu Inspektsioonile uued soodsamad hinnapaketid

15.03.2002

jad. Hinnakirjade tegemisel lähtuti 13. märtsil toiminud Eesti Energia nõukogu otsustest.

Vastavalt nõukogu otsustele alandas Eesti Energia elektrienergia madalapinge tarbijate (0,38 kV pingel) hindu järgmiselt:

  1. Hinnapaketid 1M ja 2M on põhipaketid, 3M kuni 9M on vabatahtlikud valikpaketid. 
  2. Põhipakettides asendati 20 kroonine kuutasu 5 kroonise püsitasuga km-ga arvestuses. Püsitasu katab osaliselt kliendi teenindamisega seotud püsikulud. 
  3. Põhipaketis 1M alandati põhitariifi 110 sendilt 105 sendini km-ga arvestuses.
  4. Põhipaketis 2M alandati öötariifi 84 sendilt 77 sendini km-ga arvestuses.
  5. Valikpaketis 3M alandati põhitariifi 97 sendilt 92 sendini km-ga arvestuses.
  6. Valikpaketis 4M alandati öötariifi 74 sendilt 67 sendini km-ga arvestuses.
  7. Hinnakirja lisati allahindlusega valikpaketid (kütteelektri hinnapaketid).

    Nimetatud hinnaalanduste tulemusena väheneb Eesti Energia elektrienergia elektrimüügilt saadav tulu ca 180 miljoni krooni võrra. Allahindluse tõttu langeb elektrienergia keskmine müügihind madalpingel 91,0 senti/kWh-lt 85,0 senti//kWh-le (koos allahindlusega valikpakettidelt). 

Allahindluse tulemusena langeb võrreldes ETI poolt kooskõlastatud tariifidega elektrihind näiteks aastas 1200 kWh tarbivale kliendile (väike korter) 240 krooni aastas ehk 15%, 10 000 kWh aastas tarbivale kliendile (elektriküttega korter) 696 krooni aastas ehk 7%. Majaomanikele, kes kütavad elektriga (tarbimine 15 000 kWh aastas), väheneb aastane elektriarve 1830 krooni võrra ehk 14%. 

Juhul, kui Energiaturu Inspektsioon tariifid heaks kiidab, jõustuvad Eesti Energia poolt ETI-le esitatud tariifid alates 1. aprillist 2002.

EESTI ENERGIA ELEKTRIENERGIA HINNAKIRI 0,38 pingel

Hinnapaketi nimetus

0,38 (0,22) kV pingel

Mõõtühik

Tariif

3-faasiline ühendus

1-faasiline ühendus

km-ta

km-ga

km-ta

km-ga

PÕHIPAKETID

Hinnapakett 1M

 

 

 

 

 

püsitasu

krooni/kuus

4,24

5,00

4,24

5,00

– põhitariif

senti/kWh

88,98

105,00

88,98

105,00

Hinnapakett 2M

 

 

 

 

 

püsitasu

krooni/kuus

4,24

5,00

4,24

5,00

– päevatariif

senti/kWh

107,63

127,00

107,63

127,00

– öötariif

senti/kWh

65,26

77,00

65,26

77,00

VALIKPAKETID

Hinnapakett 3M

 

 

 

 

 

– kuutasu

krooni/kuus

16,95

20,00

16,95

20,00

– kaitsme püsitasu

krooni/A kuus

3,81

4,50

1,27

1,50

– põhitariif

senti/kWh

77,97

92,00

77,97

92,00

Hinnapakett 4M

 

 

 

 

 

– kuutasu

krooni/kuus

16,95

20,00

16,95

20,00

– kaitsme püsitasu

krooni/A kuus

3,81

4,50

1,27

1,50

– päevatariif

senti/kWh

96,61

114,00

96,61

114,00

– öötariif

senti/kWh

56,78

67,00

56,78

67,00

Hinnapakett 5M

 

 

 

 

 

– kuutasu

krooni/kuus

16,95

20,00

16,95

20,00

– kaitsme püsitasu

krooni/A kuus

8,26

9,75

2,75

3,25

– põhitariif

senti/kWh

68,64

81,00

68,64

81,00

Hinnapakett 6M

 

 

 

 

 

– kuutasu

krooni/kuus

a').attr('href')}); });