Iseteenindus

Tartu linna uus alajaam on valmis

18.03.1999
18.märtsil avati Eesti Energia AS kõrgepingevõrkude kolmas tehniliselt uuel tasemel seadmetega alajaam, seekord Tartu Ülejõe linnaosas. Uus alajaam on esimene samm Tartu linna elektrivarustuse töökindluse tõstmisel. Projekti maksumus oli ca 24 mln krooni, mille eest tarniti Siemensi seadmed, nagu 16 MVA jõutrafo Nürnbergi tehasest. Saksamaalt on pärit ka enamus teisi Ülejõe 110/10 kV ja Anne 110 kV alajaama uue 110 kV liinilahtri seadmeid, samuti 10 kV jaotusseadme hoone. Viimane veeti kohale Saksamaalt Betonbau tehasest 30tonniste detailidena. 10 kV jaotla on kapid on valmistatud Siemensi tehases Portugalis. Ehitus- ja montaazitööd tegi Elektrivõrkude Ehituse AS Tartu Ettevõte Siemensi spetsialistide järelevalvel ja juhendamisel. Uus alajaam on esimene samm Tartu linna elektrivarustuse töökindluse tõstmisel - oma aja äraelanud vanade 35/6 kV alajaamade asendamisel uutega ning Tartu Ülejõe alajaama piirkonna tarbijate üleviimisel 6 kV-lt pingelt 10 kV-le. Probleemid ei ole sellega küll veel lõppenud, sest uue alajaama põhitoiteks ettenähtud 110 kV liini ehitus Anne 110 kV alajaamast on takerdunud probleemide taha trassi valikul. Projekt oli erilaadne sellepoolestki, et kõik seadmed on muretsetud kapitalirendi lepinguga Siemensi Finantseeringute OÜ ja Eesti Energia AS vahel, st alajaam on küll töösse viidud, kuid seadmed kuuluvad veel Siemensile. 5 aasta pärast, kui on makstud viimane kapitalirendi osamaks, saavad seadmed EE omandiks. Selle ajani tuleb neid lihtsalt korras hoida, kuid enamus seadmeid on hooldevabad. Lähitulevikus on Tartus kavas veel teinegi mahukas töö -Tartu 330/110/35/15/6 kV alajaama 330 kV osa renoveerimine. Esimene uute seadmetega alajaam avati Lõuna-Eestis Imaveres, teine eelmise aasta detsembris Tallinnas Kivimäel. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee