Iseteenindus

Eesti Energia hakkab võlglasi välja lülitama

18.12.2001

Elekter on samasugune kaup nagu leivapäts või riideese ja selle eest tuleb maksta. Ei ole olemas tasuta elektrit. Mida rohkem on aga mittemaksvaid kliente, seda kallimaks kujuneb elektri hind tulevikus ülejäänutele.

Novembris käivitus Eesti Energias kliendivõlgnevuste vähendamise programm, mille eesmärgiks on korrastada kliendisuhteid ning muuta koduklientide makseharjumusi ja nende suhtumist elektri eest tasumisse. Kahe nädala jooksul likvideeris oma võlgnevuse 2953 inimest.

Täna on Eesti Energial 489 199 koduklienti, neist 27 458 ei ole sellel aastal veel kordagi elektri eest tasunud. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele toimub elektri müük klientidele kirjalike lepingute alusel, milles on täpselt kirjas poolte õigused ja kohustused. Omanikel tuleb sõlmida lepingud kõigile tema valduses olevatele tarbimiskohtadele, kindlasti ka maamajadele, suvilatele, garaazhidele jt hooajalistele elukohtadele, sest just seal, kus vähe tarbitakse, võib regulaarne maksmine unarusse jääda.

Elekter kuulub esmavajaduste hulka ning pere eelarvet tehes ja koduseid väljaminekuid planeerides on sellega vaja arvestada. Kahjuks on pikaajaliste võlgnike seas nii majanduslikult hästi kindlustatud inimesi kui ka neid, kellel raskusi ots-otsaga kokkutulekuga.

Äärmusliku vahendina klientidele nende kohustuste meeldetuletamiseks on Eesti Energia sunnitud kasutama elektri väljalülitamist, eelkõige loomulikult pikaajaliste võlgnike puhul. Taolise konfliktsituatsiooni tekkimise väldib võla tasumine, ka makseraskuste korral on probleemide teadvustamisel enne voolu sulgemist võimalik saavutada kompromiss maksetähtaja pikendamise näol. Makseprobleemide lahendamiseks tuleb võlgnikust kliendil tulla kohalikku klienditeenindusse.

Margit Mikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja
64 00 642