Iseteenindus

Sotsiaalelektri sihtgrupid on selgunud

05.12.2001

Sotsiaalelekter on ilma kuutasuta sooduselektri toode neile Eesti Energia klientidele, kes vastavad Sotsiaalelektri sihtgrupi tingimustele ning seda rakendatakse hinnapakettidele 1M - 4M. Sooduselektri saajad maksavad elektri eest 240 krooni aastas vähem.

Sotsiaalelektrit müüakse:
Ainult Eesti Energia klientidele, kellel on kirjalik elektri ostu-müügi leping;
Kliendile vaid ühes tarbimiskohas (kui tal eksisteerib üle ühe tarbimiskoha).
Eesti Energial on õigus sotsiaalelektrit mitte müüa võlglastele, kellel ei ole või kes ei täida võlatasumise kokkulepet.

Sotsiaalelektri tingimused kehtivad alates 01.04.2002 kuni 31.03.2003. Sotsiaalelektri edasine müümine otsustatakse sõltuvalt sotsiaal-majanduslikust olukorrast Eestis.

Sotsiaalelektri sihtgruppideks on kõik riikliku toimetulekutoetuse saajad;
kõik kolme ja enama alaealise lapsega pered, kes peavad ennast toetuse vajajateks;
alaealis(t)e lapse või lastega üksikvanemad, kelle kuu sissetulek leibkonna liikme kohta ei ületa kehtivat kuu miinimumpalka;
üksi elavad vanaduspensionärid, kelle kuu pension ei ületa 1550 krooni kuus (riigi keskmine pension);
rahvapensionärid ja rahvapensionäridega võrdsustatud toetuse saajad;
töövõimetuspensionärid, kelle kuu pension ei ületa 1550 krooni kuus.

Esialgsete prognooside alusel hakkab sotsiaalelektrit saama 70 000 leibkonda.

Täpsema informatsiooni sotsiaalelektri saajate kindlakstegemise kohta esitab Eesti Energia hijemalt 2002. aasta jaanuaris.


Margit Mikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja
64 00 642