Iseteenindus

Sotsiaalelektri saajad selguvad 5.detsembriks.

28.11.2001

Kohtumisel täpsustati sotsiaalelektri saajate sihtgruppe. Arutati tööturuameti ja Sotsiaalameti esindajate seisukohti töötute väljajätmiseks sotsiaalprogrammi sihtgrupist.

Samuti tehti selgeks põhimõte, et sotsiaalelektri toetust saavad ainult need kliendid, kellel on kirjalikud lepinguid Eesti Energiaga.

Lahendati varem esilekerkinud probleem läbi korteriühistu arveldavate tarbijate vabastamisega kuutasust. Kuna nimetatud juhtumil ostetakse elektrit ühes liitumispunktis ning Eesti Energia jaoks on korteriühistu üks klient, siis ühistult võetakse kuutasu vaid 20 krooni ehk inimestele, kes arveldavad läbi ühistu, ei tekigi kuutasu.

Töögrupp tegi ettepaneku sotsiaalprogrammi nimekirjade koostamise aluseks hakata kasutama Sotsiaalkindlustusameti andmebaase. Kontrollimehhanismi rakendaks Eesti Energia koostöös kohalike omavalitsustega.

Lõplikud otsused sotsiaalelektri sihtgruppide kohta langetatakse kolmapäevaks, 5.detsembriks.


Margit Mikk-Sokk

Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja
64 00 642