Iseteenindus

Balti Elektrijaama tuhaväljade leeliselise vee puhastusseade on valmis

18.03.1999
19.märtsil 1999 läheb Balti Elektrijaamas käiku tuhaväljade leeliselise vee puhastusseade. Tootlikkuse, puhastatava vee koostise, automaatikaga varustatuse ja valitud tehnoloogia poolest seadet võib lugeda ainulaadseks. Balti EJ asub sellises kliimavööndis, kus iga-aastane sademete hulk ületab maapinnalt aurunud vee hulga. Viimase 10 aasta jooksul tehtud vaatluste tulemused näitasid, et vähim sademete hulk aastas on ületanud maapinnalt aurunud veehulga 70 mm võrra ning suurim näitaja oli 385 mm. Tuhaväljade pindala on 11 km2 ning see on põhjustanud settetiikides leeliselise liigvee tekkimise. Olukorda leevendab küll see, et iga tuhašlaki tonn seob 590 kg vett, kuid viimastel aastatel on ladustatava tuhašlaki kogused koos jaama koormuse vähenemisega pidevalt vähenenud. Aeg-ajalt on tulnud keskkonnatalituse kontrolli all lasta Narva veehoidlasse piiratud leeliselise vee koguseid, et vältida vee läbimurret tiikide välispiirdetammidest. 1997.aasta alguses otsustati korraldada konkurss Balti Elektrijaama tuhaväljadele leeliselise liigvee puhastusseadme muretsemiseks.
  • vähimaid kulutusi ühe tonni vee puhastamisel;
  • täiuslikumat jaamas olevate seadmete kasutamist;
  • projekti kõige madalamat üldmaksumust.
30.jaanuaril 1998.aastal kirjutas Eesti Energia AS Ungari firmaga EGI alla lepingu leeliselise vee puhastusseadme ehitamiseks. Seadme maksumus oli 21,77 mln. krooni. Nüüd on puhastusseade käikuandmiseks valmis. Leeliseline vesi läheb Balti Elektrijaama tuhaväljalt nr.2 mööda 3,5 km pikkust torustikku puhastusseadmesse. Torustiku on projekteerinud jaama töötajad ning paigaldanud firma "Universal".Puhastusseadme tootlikkus on 100 t puhastatud vett tunnis. Puhastatud vesi läheb elektrijaama veepuhastuses praegu töötavate soolärastusseadmete lähteveeks Narva veehoidla vee asemel. Kõik puhastusseadme tööprotsessid on automatiseeritud. Protsessi juhib operaator ning juhtimine käib arvuti abil. Oma tootlikkuse, puhastatava vee koostise, automaatikaga varustatuse ja valitud tehnoloogia poolest seadet võib lugeda ainulaadseks. Puhastusseadme ehitamine on heaks eeskujuks rahvusvahelise keskkonnakaitsealase koostöö korraldamisel. Seadme käitamisest saadav kogemus võib olla kasulik samalaadsete ökoloogiaprobleemide lahendamisel Eestis. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee