Iseteenindus

Kokkuvõte 15.-16. novembri sügistormist

22.11.2001

Neljapäeva, 15. novembril alanud sügistorm lõhkus Eesti Energia elektrivõrku üle terve Eesti ning jättis ilma elektrita tuhandeid majapidamisi. Kui suvised trombid tekitasid lokaalseid purustusi, siis nüüd kannatasid kõik piirkonnad. Ulatuselt ja tagajärgedelt võib viimast tormi võrrelda 1967. aasta tormiga. Kõige rohkem lõhkusid liine ja maste neile langenud puud, mida seekordne torm lisaks murdmisele ka hulganisti juurtega niiskest pinnasest välja rebis ja vastu liine-maste paiskas.

Kõige kriitilisem oli olukord reede, 16. novembri hommikul, mil Eesti Energia 16 000-st trafopunktist e. madalpinge alajaamast oli toiteta üle viiendiku - 3348. Kuna suur hulk liine kulgeb läbi metsa, saadeti rikkekohtade leidmiseks välja helikopter, mis tugeva tuule tõttu pidi pool reedet ootama stardivõimalust. Järgneva nädalavahetuse jooksul jõuti küll suurem osa trafopunkte taas tööle saada, kuid üksikutes kohtades jätkub madalpingerikete kõrvaldamine ka veel lähipäevil.

Torm ei lõhkunud aga mitte üksnes madalpingeliine, vaid tekitas suurt kahju ka kõrgepingeliinidele. Just kõrgepingeliinide purunemine jättis peaaegu terveks reedeks, 16. novembriks elektrita suure piirkonna Peipsi ääres Jõgeva-Kantküla-Mustvee-Alajõe-Saare-Voldi liinil. Kõige hullem oli aga olukord Loksa-Võsu-Viitna kandis, kus rikkekohtade leidmine oli metsa läbitamatuse tõttu oluliselt raskendatud. Nii taastati Viitna elektrivarustus alles laupäeva, 17. novembri õhtuks, Loksa ja Võsu aga olid elektrita kuni pühapäevani.

Paljudes kohtades soodustas liinirikete tekkevõimalust ka metsaomanike tegevus, kes on metsalangi lagedaks raiunud/lasknud raiuda, piki elektriliini aga puud kasvama jätnud.

Eesti Energiale tormiga tekitatud kahjusid võib hakata kokku arvutama siis, kui kõik tormist põhjustatud purustused on kõrvaldatud.

Katrin Linask

EE pressiesindaja
0715 2255
053 405 402