Iseteenindus

Tormi tõttu rivist väljas viiendik Eesti elektrivõrgust

16.11.2001

EE tehnikadirektori Lembit Vali hinnangul on tormi raskus ja tagajärjed võrreldavad 1967. a. tormiga. Kui suvine torm tekitas suuri lokaalseid purustusi, siis praegune torm on teinud kahju üle terve Eesti, lisas Vali.

Kõrgepingeliinide rikete tõttu olid kell 11.30 elektrita Jõgeva-Kantküla-Mustvee-Alajõe-Saare-Voldi, Loksa-Võsu-Viitna ning Uhtna tarbijad.

Rikkeid kõrvaldamas on kogu Eesti Energia vastav personal, lisaks suuremad elektritöödega tegelevad firmad nagu Siemens, Eesti Elektrivõrkude Ehitus jt. Kõrgepingeliinide rikkekohtade leidmiseks kasutatakse helikopterit. Esimeses järjekorras püütakse taastada elektrivarustus Mustvee 110 kV-kõrgepingeliinil.

Madalpingeliinide autonoomsete rikete hulk on vähenenud, lisandunud on kõrgepingeliinide riketest tulenevad madalpingerikked, mis haaravad laiemaid piirkondi kui lokaalsed traforikked.

Kell 11.00 oli üle Eesti toiteta 3003 trafopunkti ehk madalpinge-alajaama, sh.

Jõgevamaal 603 (sh. 343 põhjustatud kõrgepingeliinide riket)
Lääne-Virumaal 480 (sh. 90 põhjustatud kõrgepingeliinide riketest)
Pärnumaal 390
Raplamaal 370
Harjumaal 343
Saare-Hiiumaal 240
Järvamaal 205
Ida-Virumaal 204
Tartumaal 170
Võrumaal 156
Valgamaal 109
Põlvamaal 96
Viljandimaal 71

Eeldusel, et ilm paraneb, võtab elektriühenduse taastamine hinnanguliselt aega mõnest päevast (mil peaks saama kõrvaldatud suurem osa rikkeid) kuni 1.5 nädalani.