Iseteenindus

Jaanuaris müüsime elektrit rohkem

19.02.1999
Energiaarvestuses oli elektri kodumaine kogumüük selle aasta jaanuaris 3,2 % suurem kui jaanuaris 1998. Selle põhjustas müügi kasv kodutarbijatele. Kuigi eelmise aasta jaanuar ja käesoleva aasta jaanuar olid kodutarbijate jaoks võrreldavad kuud, kuna mõlemal korral muutusid elektritariifid ja vanade tariifidega said kodutarbijad tasuda kuni poole jaanuarini, tasusid kodutarbijad selle aasta jaanuaris energiaarvestuses 25,3 % rohkem kui jaanuaris 1998. Eelmise aasta viimase kolme kuu kodutarbijate laekumiste ja selle aasta jaanuari kodutarbijate laekumiste võrdlemine näitab, et kodutarbijad likvideerisid oma varasema perioodi võlgnevust EE AS ees. Tööstus- ja muudele äritarbijatele müüdi elektrit jaanuaris 3,6 % vähem võrreldes jaanuariga 1998 (detsembrite võrdlemisel oli muutus -5,4 % ja aastate võrdlemisel oli muutus -7,0 %). Seega on ennustatav tendents, et elektrienergia tarbimine nimetatud grupis sel aastal mõnevõrra kasvab. Elektrimüügi kogukäive oli jaanuaris 14,9 % suurem võrreldes jaanuariga 1998 kõrgemate tariifide ja kodutarbijatelt suurema laekumise tõttu. Kaie Saar
pressiesindaja
62 52 446, 251 77185