Iseteenindus

Loo alajaama renoveerimine on lõppenud

19.10.2001

Tööde tulemusena paraneb Linnuvabriku, Linnuvabriku ümbruse ja Loo asula elektrienergiaga varustamise kvaliteet.

Loo alajaama rekonstrueerimise leping firmaga ALSTOM kirjutati alla 15. jaanuaril 2001.a. Lepingu rahaline maht oli 8,8 miljonit krooni.

Viis aastat tagasi renoveeriti alajaaama10 kVosa. Käesoleval aastal ehitati juurde 10 kV II sektsioon ja renoveeriti 110 kV sektsioon.

 

MargitMikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja
(0) 640 0642