Iseteenindus

Kadi Pärnits ja Gunnar Okk arutasid elektrihinna tőusuga seonduvat

01.10.2001

Kadi Pärnits informeeris Eesti Energia juhtkonda, et EestiAmetiühingute Keskliit saatis kirja Energiaturu Inspektsioonile, kus ta avaldab protesti Eesti Energia poolt kooskőlastamiseks esitatud ebaőiglaste, tarbijat kahjustavate ja riigieelarvet koormavate elektrienergiamüügi tingimuste vastu.
Gunnar Okk teavitas EAKLi juhte Eesti Energia nőukogu otsusesteraldada 15 miljonit krooni sotsiaalelektri programmi läbiviimiseks. Eesti Energia tegi EAKLile pakkumise osaleda sotsiaalelektri programmi pőhiprintsiipide väljatöötamise töörühmas, selle ettepanekuga EAKL nőustus.
Samuti andis Gunnar Okk EAKLile täiendavat infot Eesti Energiahinnakujunduse pőhimőtete kohta ja selgitas elektrihinna tőusupőhjuseid ning tőusu makromajanduslikke mőjusid Eesti majandusele laiemalt.
Kohtumisel rääkis Kadi Pärnits EAKLi pöördumisest Vabariigi Valitsuse poole, et selgitada välja kui suur on seoses elektrihinna tőusuga abivajajate arv ja kas riigil on nende toetamiseks raha. Uute hinnatingimuste kehtestamine tähendab ca 50% elektritarbijatele üldkulude tőusu. Üha suuremale ringile hakkab riik toimetulekutoetusi maksma, teiste jaoks langeb elustandart. EAKL püstitas kohtumisel küsimuse - kas ei oleks otstarbekam riigil, kui Eesti Energia pőhiomanikul, anda garantii vői otsene tagatis Eesti Energiale kavandatavateks investeeringuteks.
Pooled tődesid kohtumisel, et sarnased kohtumised on hädavajalikud ka tulevikus ning otsustasid tulevikus regulaarselt suhelda.

Katrin Reimann
EAKLi infoteenistuse juht
Tel: 661 2501

Erki Peegel
Eesti Energia AS kommunikatsioonijuht
Tel: 625 2320