Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kinnitas ettevõtte auditeeritud majandustulemused

27.09.2001
EE nõukogu kinnitas eile, 26. septembril 2001 ettevõtte eelmise 31. märtsil 2001 lõppenud majandusaasta auditeeritud aruande. Aruande kohaselt oli eelmisel majandusaastal EE kontserni äritulud 4,41 mld krooni, netorahavoog äritegevusest 1,06 mld krooni ja majandusaasta kahjum 4,56 mld krooni. Kahjumi tingis ettevõtte põhivara väärtuse allahindlus vastavalt rahvusvahelise raamatupidamisstandardi uutele nõuetele (IAS 36). Põhivara allahindluse põhjustas asjaolu, et Energiaturu Inspektsioon ei ole kolme aasta jooksul kooskõlastanud elektritariife, mis tagaksid EE varadele mõistliku tootluse. IAS 36 on kohustus rakendada majandusaastatele, mis algasid pärast 01.07.1999. EE lõppenud majandusaasta kestis 01.04.2000-31.03.2001 ja on seega esimene aasta, millele Eesti Energia peab IAS 36 nõudeid rakendama. EE on teinud rahvusvahelistele raamatupidamisestandarditele vastavaid aruandeid alates majandusaastast 1999/2000. Põhivarade allahindluse kiitis oma otsusega heaks EE nõukogu juba augustis 2001. EE nõukogu esimehe Jüri Käo sõnul on ettevõtte finants-majanduslik olukord hea. “Varade allahindlus, mis lähtub konservatiivse raamatupidamise põhimõtetest, on igal juhul õige samm. Ettevõtte tegelikku majanduslikku tugevust näitab äritegevuse rahavoogude 75%line kasv”, ütles Käo. Tema hinnangul näitab objektiivselt EE finantsilist usaldusväärsust ettevõttele rahvusvaheliste kommertspankade poolt antud väga soodsa intressiga laenud. “Järgnevas 3-5 aasta perspektiivis vähendab varade allahindlus survet elektrihinna tõusuks Eestis”, arvas Käo. Erki Peegel
EE kommunikatsioonijuht