Iseteenindus

Eesti Energia sõlmib Jordaanias põlevkivivarude kasutamiseks kontsessioonilepingu

04.05.2010
Eesti Energia sõlmib 11. mail Jordaania valitsusega kontsessioonilepingu Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardla varude kasutamiseks.

Kontsessioonileping sisaldab kogu vajalikku raamistikku kohaliku põlevkivitööstuse ülesehitamiseks, muuhulgas ka põhjalikku maksu- ja keskkonnaregulatsiooni. Kontsessioonilepingu sõlmimise järgselt viib Eesti Energia kõnealuse põlevkivimaardla kohta läbi täiendavaid geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid, samuti testitakse ja arendatakse põlevkivi töötlemise tehnoloogiat ning viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine. Hiljemalt 4 aasta pärast langetatakse otsus, kas jätkata tööstusfaasiga ja alustada tööstuskompleksi ehitamist. Tööstusfaasi ehk ressursi kasutamise õiguse pikkus peale uuringuid on kontsessioonilepingust tulenevalt 40 aastat ja seda on võimalik pikendada täiendavalt 10 aasta võrra.

Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardla paikneb Jordaania keskosas ja on teadaolevatest Jordaania põlevkivileiukohtadest suurim – kogu maardlas paikneva põlevkivivaru suuruseks on hinnatud 25 miljardit tonni. Eesti Energia 38 km2 suurune kontsessiooniala sisaldab hinnanguliselt üle 2 miljardi tonni põlevkivi ning teatavatel tingimustel on võimalik kontsessiooniala laiendada, mis annaks Eesti Energia käsutusse ca 4 miljardit tonni põlevkivi.

Eesti Energial on Jordaanias kaks paralleelset arendusprojekti, ca 38 000 barrelilise päevatoodanguga õlitehas ning kuni 900 MW võimsusega põlevkivielektrijaam. Eesti Energia roll on olla projektide arendaja ja Enefit-tehnoloogia tarnija põlevkiviõli tootvale tehasele. Nii edasises arendus- kui ka sellele järgnevas tööstusfaasis planeerib Eesti Energia kaasata projekti täiendavaid investoreid. Elektri- ning õlitööstus on planeeritud rajada ühes ja samas maardlas paiknevale põlevkiviressursile.

Katrin Kaun
Kütuste valdkonna kommunikatsioonijuht
Eesti Energia AS
Tel.: 7152234
[email protected]
www.energia.ee/press