Iseteenindus

Eesti Energia uue põlvkonna õlitehas sai nurgakivi

03.05.2010
Täna paigaldasid Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive nurgakivi Eesti Energia uue põlvkonna Enefit-280 õlitehasele. Sellega anti avaakord tehase müüride kerkimisele. Tehas valmib aastaks 2012. Minister Juhan Parts ütles üritusel kõneledes: “See investeering tähendab meile suuremat energiajulgeolekut. Tihti kitsendame selle vaid elektri olemasolule, kuid see tähendab ka kütuste olemasolu. Tänane sündmus annab meile lootuse kvaliteetsele kütusele, mida saame kasutada Eestis transpordikütusena.” Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive tõi avakõnes välja: “Ehitades üles uue põlvkonna põlevkiviõli tööstust, avame siinsamas Eestis sündinud tehnoloogiale ukse kogu maailma ning selle abil teenitud raha saame investeerida tagasi kodumaisesse majandusse. Tegemist on olulise investeeringuga ka Ida-Virumaa majanduse jaoks. Üheltpoolt tagab see siin paiknevate ettevõttele jätkusuutlikkuse ning teisalt piirkonna arengu uute töökohtade majanduskeskkonna elavdamise läbi.” Eesti Energia uue õlitehase ehitus on Eesti Energia järjekordne samm kõrgekvaliteediliste vedelkütuste tööstuse loomisel Eestisse ning on ühtlasi eelduseks, et pakkuda meie tehnoloogiat ka mujal maailmas, andes Eestile väärtusliku rahvusvahelise konkurentsieelise. Kõrgväärtuslikud vedelkütused on hinnatumad kui mistahes muu põlevkivist saadud toode, seeläbi väärtustame maksimaalselt põlevkivi ja tagame samas Eesti energeetilise julgeoleku. Rajatav õlitehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat, mis on välja arendatud Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös. Tegu on efektiivseima kommertskasutuses oleva põlevkivist vedelkütuste tootmise tehnoloogiaga, mis on praegu kasutusel oleva tahke soojuskandja protsessi edasiarendus. Tehas tarbib aastas 2,26 miljonit tonni põlevkivi, tootes 290 000 tonni põlevkiviõli ning 75 miljonit m³ elektritootmises kasutatavat uttegaasi. Lisaks on tehasega integreeritud 35 MW auruturbiin elektritootmiseks, mis kasutab ära õlitootmisel tekkivat jääksoojust. Tehase ehitus algab käesoleval aastal ning seadme käivitamist alustatakse aastal 2011. Uue õlitehase maksumuseks on ligi 3 miljardit krooni.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]