Iseteenindus

Eesti Energia kommentaarid uutele elektrienergia tariifidele

25.09.2001
Homme, kolmapäeval 26.septembril, esitab Eesti Energia omapoolse lõpliku elektrienergia tariifitaotluse Elektriuru Inspektsioonile. Sellega lõpeb 2001. aasta alguses alanud hinnakujunduse põhimõtete reformimine, mille eesmärgiks on teadvustada klientidele elektritarbimise tegelikke kulukohti ja stimuleerida väiksemate tegelike kuludega tarbimist. Alates järgmise aasta kevadest kaotatakse erinevad hinnakirjad kodu-ja äritarbijale, et kõigil kliendigruppidel oleks võrdsed võimalused energia tarbimiseks.
Suurim muutus võrreldes kehtivate pakettidega on kõikidele klientidele kvaliteetse elektrienergia saamise võimaluse tagamine igal ajal. Püsitasu suurus on 20 krooni (koos käibemaksuga) kuus. Äriklientide jaoks tõuseb elektrihind kõige vähem, näiteks madalpinges 5,6%. Vähemkindlustatud peredele rakendab Eesti Energia hinnatõusu pehmendamiseks eraldi sotsiaalprogrammi. Eesti Energia uued hinnakirjad hakkavad kehtima plaanipäraselt 1.aprillil 2002. Kristina Sanin
Teeninduse teabejuht