Iseteenindus

Tasuta termoülevaatuse ja energiaauditi võitjad on selgunud

14.04.2010
Eesti Energia loosis kõikide märtsis energiamärgise tellinute vahel välja järjekordse tasuta termoülevaatuse, mille võitjaks osutus KÜ Kangru 7. Kokku osales 3 900-kroonise termoülevaatuse märtsikuises loosimises 42 kortermaja, eramut ja mitteeluhoonet.

1978. aastal ehitatud hoonele väljastatud energiamärgise järgi kuulub hoone E-klassi.

Samuti loositi välja kõigi jaanuarist märtsini energiamärgise tellinute vahel tasuta energiaaudit, mille võitjaks osutus KÜ Linnamäe 43. Kokku osales 12 900-kroonise energiaauditi loosimises ligi 100 energiamärgise tellinud klienti.

Tallinnas, aadressil Linnamäe 43 asuv hoone on rajatud 1986. aastal ja kuulub energiamärgise D-klassi.

Energiamärgis on dokument, mis annab teada, kui palju hoone energiat tarbib, s.t kui palju energiat kulub küttele ja vee soojendamisele ning kui palju tarbitakse elektrit. Energiamärgis näitab, kui säästlik või vastupidi, kui suure energiakuluga on hoone või korter. Mida väiksem on energiaklass, näiteks A või B, seda vähem kulub raha. Mida suurem on energiaklass, näiteks F ja G, seda rohkem kulub raha energiale.

Termoülevaatus võimaldab pindade temperatuure visualiseerida. Infrapunakaameraga tehtud termopilt võimaldab tuvastada ebaloomulikult külmad või soojad kohad, samuti saab pildi järgi detailsemalt temperatuure jälgida ning teha järeldusi olukorra parandamiseks. Termoülevaatuse tulemusena valmib aruanne, mis sisaldab termopilte koos kommentaaridega, analüüsi ning soovitusi olukorra parandamiseks. Termopilte tehakse nii välisfassaadist kui ka siseruumidest.

Energiaaudit on põhjalik analüüs, mis annab hinnangu hoone energiatarbimisele ja tehnilisele seisukorrale energiakasutuse võtmes. Energiaauditi tulemuseks on põhjalik aruanne hoone olukorra kohta koos meetmetega hoone energiakadude vähendamiseks, millega on välja toodud kokkuhoitav energia ja raha kogus ning meetmete maksumus, tasuvusaeg ja eluiga.

Eesti Energia väljastab olemasolevate hoonete energiamärgised 2009. aasta juunist ning osutab energiaauditi ja termoülevaatuse teenust alates 2009. aasta oktoobrist. Eesti Energia on üks suuremaid energiamärgise väljastajaid, kelle kutsetunnistusega spetsialistid paiknevad üle Eesti. Energiaauditeid ja termoülevaatusi koostatavad energiaaudiitorid nii elamutele, kui ka mitteeluhoonetele.

Lisainfo:
Mikk Saar
Eesti Energia
Energiasäästu projektijuht
Tel: 7255601
E-post: [email protected]