Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kuulas aruannet auditeerimisest ja arutas hinnakujunduse põhimõtteid

29.08.2001
Täna toimunud Eesti Energia ASi (EE) nõukogu korralisel koosolekul kuulas nõukogu ära juhatuse ettekande majandusaasta 2000/2001 auditeerimise käigust ja arutas majandusministri ettepanekul elektrienergia hinna kujundamise põhimõtteid. EE möödunud majandusaasta auditeeritud aruanne valmib 2001.aasta septembri lõpuks, kui on lõplikult selge EE põhivarade ümberhindamise vajadus vastavalt rahvusvahelisele raamatupidamisstandardile IAS 36. Energiaturu Inspektsioon ei ole kolme aasta jooksul kooskõlastanud hindu, mis tagaksid EE kasumlikkuse. Kui lähiaastatel ei ole selliste tariifide kooskõlastamist oodata, tuleb vastavalt IAS 36-le ettevõtte põhivara väärtus ümber hinnata. IAS 36 on rakendatav majandusaastatele, mis algasid pärast 01.07.1999. EE lõppenud majandusaasta kestis 01.04.2000-31.03.2001 ja on seega esimene aasta, millele Eesti Energia peab IAS 36 nõudeid rakendama. EE on teinud rahvusvahelistele raamatupidamisestandarditele vastavaid aruandeid alates majandusaastast 1999/2000.a. Samuti arutas nõukogu majandusminister Mihkel Pärnoja ettepanekul elektrienergia hinna kujundamise põhimõtteid. Nõukogu esimehe Jüri Käo sõnul on elektri hinna kujundamine ettevõtte tegelikust kulubaasist lähtuvalt ainuvõimalik lahendus. “EE kui äriühing ei saa olla riigi sotsiaalpoliitika instrumendiks ning hinnakujunduses peab ettevõtte juhatus lähtuma majanduslikest põhimõtetest”, ütles Käo. EE teeb omalt poolt siiski kõik, et võimaldada majanduslikult kõige vähem kindlustatud klientidele järk-järgulist üleminekut uutele hindadele. Järgmisel nõukogu koosolekul esitab juhatus ülevaate EE ja riigi koostöövõimalustest sotsiaalselt eriti tundlike kliendigruppide jaoks hinnatõusu mõju leevendamiseks. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja