Iseteenindus

Tasuta termoülevaatuse võitja on selgunud

22.03.2010
Eesti Energia loosis veebruaris energiamärgise tellinud elamute vahel tasuta termoülevaatuse, mille võitjaks osutus korteriühistu Seebi 32 Tallinnast. Termoülevaatus võimaldab tuvastada siseruumi ja välisfassaadi soojalekkeid, nende kõrvaldamise võimalusi ning seeläbi vähendada energiakulusid. 1976. aastal ehitatud Seebi 32 hoonele väljastatud energiamärgise järgi kuulub hoone E-klassi. Praeguse seisuga on hoone soojapidavuse kontroll läbi viidud ning Eesti Energia poolt on antud soovitused energia säästuks. Kokku osales 3900 kroonise väärtusega termoülevaatuse loosimises veebruaris 28 kortermaja, eramut ja mitteeluhoonet. Järgmine tasuta termoülevaatuse loosimine toimub energiamärgise tellijate vahel märtsis. Energiamärgis on dokument, mis annab teada, kui palju hoone energiat tarbib, s.t kui palju energiat kulub küttele ja vee soojendamisele ning kui palju tarbitakse elektrit. Energiamärgis näitab, kui säästlik või vastupidi, kui suure energiakuluga on hoone või korter. Mida väiksem on energiaklass, näiteks A või B, seda vähem kulub raha. Mida suurem on energiaklass, näiteks F ja G, seda rohkem kulub raha energiale. Termoülevaatus võimaldab pindade temperatuure visualiseerida. Infrapunakaameraga tehtud termopilt võimaldab tuvastada ebaloomulikult külmad või soojad kohad, samuti saab pildi järgi detailsemalt temperatuure jälgida ning teha järeldusi olukorra parandamiseks. Termoülevaatuse tulemusena valmib aruanne, mis sisaldab termopilte koos kommentaaridega, analüüsi ning soovitusi olukorra parandamiseks. Termopilte tehakse nii välisfassaadist kui ka siseruumidest. Energiaaudit on põhjalik analüüs, mis annab hinnangu hoone energiatarbimisele ja tehnilisele seisukorrale energiakasutuse võtmes. Energiaauditi tulemuseks on põhjalik aruanne hoone olukorra kohta koos meetmetega hoone energiakadude vähendamiseks, millega on välja toodud kokkuhoitav energia ja raha kogus ning meetmete maksumus, tasuvusaeg ja eluiga. Eesti Energia väljastab olemasolevate hoonete energiamärgised 2009. aasta juunist ning osutab energiaauditi ja termoülevaatuse teenust alates 2009. aasta oktoobrist. Eesti Energia on üks suuremaid energiamärgise väljastajaid, kelle kutsetunnistusega spetsialistid paiknevad üle Eesti. Energiaauditeid ja termoülevaatusi koostatavad energiaaudiitorid nii elamutele, kui ka mitteeluhoonetele. Lisainfo:
Mikk Saar
Eesti Energia
Energiasäästu projektijuht
Tel: 7255601
E-post: [email protected]