Iseteenindus

Elektrienergia hinnakirja muudatused lähikuudel

02.03.2010
Lähikuudel on toimumas mitmed muudatused elektri- ja võrgutasude hinnas. Peamised hinnamuutused on tingitud riikliku elektriaktsiisi tõusust ning korrektsioonist reguleeritud kulupõhistes hindades.

1. märtsist tõusis riiklik elektriaktsiisi määr käibemaksuta 5 sendilt 7 sendini kilovatt-tunni kohta ning võrgutasud kasvasid 1,5%.

1. aprillist korrigeerib Eesti Energia suletud turu pakettide hinnakirja. Eraklientide poolt enim kasutatavates pakettides Kodu 1 ja Kodu 2 langeb elektrienergia hind keskmiselt 3%. Ärikliendi pakettides EN5 ja EN7 tõuseb elektrienergia hind kliendile vastavalt 0,4% ja 0,2 %.

Lisaks kaotab Eesti Energia äriklientide paketid EN4, EN6, mille hind jääb korrigeerimise tulemusel EN1 paketi tasemele ning klientidele pakutakse samale paketile üleminekut. Pakett EN9 kaotatakse seoses sellega, et seda seni kasutanud suurkliendid liiguvad vabaturule. Suletud turu EN9 kasutajatele pakutakse üleminekut EN7-le või teistele sobivatele pakettidele.

Pakettide struktuuri ja hinnakirja muudatused on seotud suurtarbijate liikumisega vabaturule, mille tõttu muutuvad suletud turu klientide tarbimismahud ja kulubaas.

Täpsemalt elektrienergia pakettide hinnakirjadega saab tutvuda Eesti Energia veebilehel www.energia.ee.

1. juunist on Konkurentsiamet kooskõlastanud elektrihinna piirmääraks 48,01 senti kilovatt-tunni eest, võrreldes praegusega kasvab piirmäär 0,47 senti kilovatt-tunni eest ehk ligi 1%. Elektrihinna piirmäära muutus on seotud vabaturu tarbimismahtude eraldamisega suletud turu piirmäära arvutustest, kuna vabaturu tarbijad hakkavad elektrit ostma turuhinna alusel. Suletud turu piirmäär korrigeeritakse vastavalt suletud turule jäävatele tarbimismahtudele ja klientidele tehtavatele kuludele.

1. juunist tõstab põhivõrguettevõtja Elering OÜ ülekandeteenuse hinda 2,3 sendi võrra kilovatt-tunni eest, mis tingib Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ poolt ostetava põhivõrguettevõtja ülekandeteenuse kulu kasvu 18,9 %. Sellest tulenevalt kooskõlastas Konkurentsiamet Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrgutasude kasvu 6 %.

Võrgutasude hinnakiri on toodud Eesti Energia veebilehel www.energia.ee

Kõigi eelmainitud hinnamuutuste koosmõjul muutub 1. juunist 2010 keskmise elektritarbimisega Kodu 1 paketti kasutava majapidamise elektriarve 3,9 % ehk 13,1 krooni kuus kallimaks võrreldes veebruari elektriarvega.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/pressikeskus