Iseteenindus

Tasuta termoülevaatuse võitja on selgunud

18.02.2010
Eesti Energiast energiamärgise tellinud elamute vahel jaanuaris välja loositud tasuta termoülevaatuse võitjaks osutus korteriühistu Pihlaka 22 Tallinnast. Termoülevaatus võimaldab tuvastada siseruumi ja välisfassaadi soojalekkeid, nende kõrvaldamise võimalusi ning seeläbi vähendada energiakulusid. Pihlaka 22 hoonele väljastatud energiamärgise järgi kuulub hoone E-klassi. Hoones teostati põhjalikud renoveerimistööd 2008. ja 2009. aastal, mistõttu võib hoone energiaklass 2010. aasta kütteandmete alusel veelgi paraneda. „Võidetud termoülevaatus sobis väga hästi maja soojustustööde kvaliteedikontrolliks. See näitas, et hoone välispiirete soojapidavus on ühtlane ja tõi välja kohad, mis vajavad veel täiendavat renoveerimist,“ ütles juhatuse liige Eda Mällmann. Kokku osales 3900 kroonise väärtusega termoülevaatuse loosimises 27 kortermaja, eramut ja mitteeluhoonet. Energiamärgise tellijate vahel jätkub loosimine jaanuarist märtsini. Sel perioodil loosib Eesti Energia energiamärgise tellinute vahel iga kuu välja ühe termoülevaatuse ja kolme kuu kohta ühe energiaauditi. Energiamärgis on dokument, mis annab teada, kui palju hoone energiat tarbib, s.t kui palju energiat kulub küttele ja vee soojendamisele ning kui palju tarbitakse elektrit. Energiamärgis näitab, kui säästlik või vastupidi, kui suure energiakuluga on hoone või korter. Mida väiksem on energiaklass, näiteks A või B, seda vähem kulub raha. Samas jällegi, mida suurem energiaklass, näiteks F ja G, seda rohkem kulub raha energiale. Termoülevaatus võimaldab pindade temperatuure visualiseerida. Infrapunakaameraga tehtud termopilt võimaldab tuvastada ebaloomulikult külmad või soojad kohad, samuti saab pildi järgi detailsemalt temperatuure jälgida ning teha järeldusi olukorra parandamiseks. Termoülevaatuse tulemusena valmib aruanne, mis sisaldab termopilte koos kommentaaridega, analüüsi ning soovitusi olukorra parandamiseks. Termopilte tehakse nii välisfassaadist kui ka siseruumidest. Energiaaudit on põhjalik analüüs, mis annab hinnangu hoone energiatarbimisele ja tehnilisele seisukorrale energiakasutuse võtmes. Energiaauditi tulemuseks on põhjalik aruanne hoone olukorra kohta koos meetmetega hoone energiakadude vähendamiseks, millega on välja toodud kokkuhoitav energia ja raha kogus ning meetmete maksumus, tasuvusaeg ja eluiga. Eesti Energia väljastab olemasolevate hoonete energiamärgised 2009. aasta juunist ning osutab energiaauditi ja termoülevaatuse teenust alates 2009. aasta oktoobrist. Eesti Energia on üks suuremaid energiamärgise väljastajaid, kelle kutsetunnistusega spetsialistid paiknevad üle Eesti. Energiaauditeid ja termoülevaatusi koostatavad energiaaudiitorid nii elamutele, kui ka mitteeluhoonetele. Lisainfo:
Mikk Saar
Eesti Energia
Energiasäästu projektijuht
Tel: 7255601
E-post: [email protected]