Iseteenindus

Eesti Energia võttis kohustuse vähendada elektritootmise keskkonnamõju

10.02.2010
Täna Helsingis toimuval Läänemere keskkonnakaitse alasel tippkohtumisel Baltic Sea Action Summit (BSAS) võttis Eesti Energia kohustuse vähendada Narva Elektrijaamade heiteid ja elektritootmise keskkonnamõju rakendades tehnilisi uuendusi ning arendades uurimis- ja arendustegevust. „Üleilmsel tasandil on suur osa inimtegevuse mõjust keskkonnale tingitud energiatootmisest. See kehtib ka Läänemere piirkonnas, sealhulgas Eestis, ning see tähendab, et peame võtma kasutusele uuenduslikud lahendused puhtama energia tootmiseks, kuna nii saame anda olulise panuse keskkonna kaitsmisse,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive oma kõnes Läänemere keskkonnakaitse alasel tippkohtumisel. Eesti Energia kohustuseks on vähendada vääveldioksiidi heiteid Narva Elektrijaamades rohkem kui poole võrra. Selleks paigaldatakse uusi filtreid ja muid SO2 heitmeid alandavaid seadmeid. „Meie jõupingutused aitavad saavutada puhtamat õhku nii Soome lahe kui ka terve Läänemere ümbruses ning meie kohustuste elluviimine parandab Läänemere keskkonnaseisundit ja soodustab ressursside säästvat kasutamist,“ lubas Liive. Süsinikdioksiidi heidete vähendamiseks ja taastuvenergia kasutamise suurendamiseks võttis Eesti Energia kohustuse asendada osa kasutatavast põlevkivist keskkonnasäästliku biomassiga. Lisaks sellele lubas energiaettevõte järgmise viie aasta jooksul suurendada oma tegevuse käigus tekkiva põlevkivituha taaskasutust viis korda võrreldes tänase tasemega. Selleks uurib Eesti Energia juba täna erinevaid tuha taaskasutuse suuremahulisi võimalusi ning investeerib nende arengusse. Lisaks ehitusmaterjalide tööstusele võiks põlevkivituhk leida laiemat kasutust ka põllumajanduses, teede ehituses, suuremahulistes keskkonnakaitselistes objektides ja muudes valdkondades. Samuti rõhutas Liive, et pikaajaline ja stabiilne investeerimiskeskkond annab ettevõtetele kindlustunde suurendada oma panust elukeskkonna puhtamaks muutmisse. Liive sõnul on investeerimiskeskkonna stabiilsus eriti oluline energeetikasektoris, kus astutud sammud annavad tulemusi tihtipeale alles pikkade aastate või aastakümnete jooksul. Läänemere keskkonnakaitse alane tippkohtumine Baltic Sea Action Summit on mõeldud praktiliste kohustuste kokkuleppimiseks Läänemere päästmiseks. Piirkonna riigid, ettevõtted ja organisatsioonid võtsid endale siduvaid kohustusi Läänemere keskkonna parandamiseks. Kohustuste täitmist kontrollib Baltic Sea Action Group. Eesti Energia kohustusega saab tutvuda BSAS kodulehel. Sandor Liive kõne täisteksti saab lugeda Eesti Energia blogist. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/press