Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandustes sündis jaanuaris tarnerekord

05.02.2010
Käesoleva aasta jaanuaris tarniti Eesti Energia Kaevandustest kümnendi rekordkogus põlevkivi. Suured põlevkivimahud olid tingitud tavalisest külmema ilma tõttu suurenenud põlevkivi tarbimisest ning Balti elektriturul Ignalina tuumajaama sulgemisel tekkinud nõudlusest. Aasta alguses suleti Leedus asuv Ignalina tuumajaam ning sellega vähenes Balti elektriturule toodetava elektri kogus. Samal ajal saabus Eestimaale sügav talv pideva lumesaju ja külmakraadidega. Põlevkivi tarbimine jõudis seega Narva Elektrijaamades jaanuarikuus maksimumi lähedale. Eesti Energia Kaevandustel tuli varustada Narva jaamasid vajaliku põlevkivikogusega. Kuu lõpuks müüdi Kaevanduste poolt rasketes ilmaoludest hoolimata nii ööpäeva kui kuu lõikes rekordiline kogus põlevkivi. Kõik Eesti Energia kaevandused ja karjäärid töötasid jaanuaris täiskoormusega. Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli tõi rekordist rääkides välja: “Estonia kaevanduse – Eesti suurima ja kaasaegseima kaevanduse ööpäevane toodetav põlevkivikogus ulatus isegi 27 000 tonnini ööpäevas. Eesti Energia Kaevanduste töö süsteemne optimeerimine ja efektiivistamine, töökohtade reorganiseerimine ning mäemeeste asjatundlikkus aitasid saavutada ja hoida tootmismahtu kogu kuu jooksul stabiilselt kõrgena. Tulime suurenenud nõudlusega tekkinud väljakutsest väga edukalt välja.” Kokku toodeti jaanuaris 1 458 109 tonni põlevkivi. Klientidele tarniti kokku 1 666 558 tonni põlevkivi. See on viimase 8 aasta rekordnäitaja. Eesti Energia Kaevandused AS on Ida-Virumaal asuv põlevkivi kaevandamise ja veoga tegelev ettevõte. Lisaks kahele kaevandusele ja kahele karjäärile kuulub ettevõtte koosseisu raudteeveoga tegelev üksus. Ettevõte omab ISO 9001:2000, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vastavussertifikaate. Lisainformatsioon:
Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803