Iseteenindus

Elektrikatkestuste info on kättesaadav kaardina Eesti Energia veebis

02.02.2010
Elektrikatkestuste hetkeseisu on nüüdsest võimalik jälgida kaardilt Eesti Energia veebilehel. Kaart näitab tööst väljasolevaid alajaamu, elektrita tarbijate arvu ning rikke põhjuse selgumisel ka selle kõrvaldamise prognoositud aega.

Kaart on leitav Eesti Energia veebilehelt www.energia.ee rubriigist „Koduklient“ ja alajaotusest „Rikked“

Lisaks on kaardi juures toodud tabel ülevaatega plaanilistest ja rikkelistest elektrikatkestustest maakonniti. Info kaardil ja tabelis uueneb mõne minutiga ning andmed võivad seetõttu veidi erineda tegelikust hetkeolukorrast.

Elektrikatkestuste kohta lisaks veebikaardile saab teavet ka ööpäevaringselt rikketelefonilt 1343, mille automaatvastaja jagab infot helistaja asukohas registreeritud ulatuslikematest riketest.

Kaardiinfo on võimalik kuvada ka kolmandate osapoolte veebilehtedel. Vastavate juhenditega saab tutvuda siin:
Eesti Energia AS elektrikatkestuste veebiteenused »
Kaart »


Maia Burlaka
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht
Tel: 5225400
E-post: [email protected]