Iseteenindus

Eesti Energia Narva Elektrijaamad paigaldab neljale Eesti elektrijaama energiaplokile väävlipuhastusseadmed

01.02.2010
Eesti Energia Narva Elektrijaamad tegi jaanuari lõpus otsuse paigaldada väävlipuhastusseadmed veel täiendavalt kahele energiaplokile. Investeeringu kogumaksumus saab olema ligikaudu 100 mln eurot. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS ja Alstom Estonia AS & Alstom Power Sweden AB vahel märtsis 2009 sõlmitud lepingu kohaselt paigaldatakse Eesti elektrijaama kahele plokile seadmed, mis püüavad suitsugaasidest väävliheitmeid (SO2). Ettevõte jättis endale õiguse võtta hiljemalt 31. jaanuaril 2010 vastu otsus paigaldada täiendavalt veel kahele Eesti elektrijaama energiaplokile väävlipuhastusseadmed. „See leping on oluline samm põlevkivist elektritootmise keskkonnasõbralikumaks muutmisel ning tagab, et saame oma tootmisvõimsusi kasutada ka tulevikus,“ sõnas Eesti Energia Narva Elektrijaamad juht Ilmar Petersen. „Selleks otsustasime paigaldada aastaks 2012, kui lubatud väävliheitmete normid vähenevad, kokku neljale Eesti elektrijaama plokile väävlipuhastusseadmed (deSOx).“ Esimesed energiaplokid, millele paigaldatakse väävlipüüdmisseadmed, on 3. ja 6. plokk. Kolmandal energiaplokil alustati ettevalmistavate ehitustöödega juba 2009. aasta sügisel ja selle aasta veebruaris seisatatakse energiaplokk väävlipuhastusseadmete paigaldamiseks. 2011. aasta veebruarikuus lõpetatakse paigaldustööd ja seadmed käivitatakse. Kuuendal energiaplokil alustatakse töödega augustis 2010 ning juba aasta pärast, 2011. aasta augustis jõutakse töödega lõpusirgele. Jaanuaris ja aprillis 2011 hakatakse paigaldustöid tegema 4. ja 5. energiaplokil. Seega aastaks 2012 viiakse väävlipuhastusseadmete paigaldamise projekt täies mahus lõpule. Lisainformatsioon: Karina Kond
Eesti Energia Narva Elektrijaamade kommunikatsioonijuht
tel. 716 6130, 5636 6130
e-post: [email protected]