Iseteenindus

Elektrit on mõistlik toota elektrijaamas

26.01.2010
Üle maailma (sh Eestis) on keskkonnasõbraliku elektritootmise konkurentsivõime tõstmiseks ette nähtud toetusskeemid, kuna taastuvenergia tootmine ei ole odav. Kui 2009. aasta suvel likvideeriti ka seni seaduses olnud moonutus, mille kohaselt välistati Narva Elektrijaamad taastuvenergia toetuse võimalike saajate seast ehk loodi võrdsed võimalused kõigile turuosalistele, siis täna soovivad aga meie konkurendid turumoonutuse taastada. Samas on maailma praktika kohaselt efektiivseim ning ühiskonnale kasulikum moodus taastuvenergia tootmiseks biomassi lisamine fossiilseid kütuseid kasutavatesse soojuselektrijaamadesse. Teema tausta avab Eesti Energia blogis Timo Tatar, Eesti Energia elektritootmise arendamise osakonna juht.