Iseteenindus

Tasuta energiaauditi võitja on selgunud

08.01.2010
Eesti Energiast energiamärgise tellinud elamute vahel välja loositud tasuta energiaauditi võitjaks osutus korteriühistu Masti 12 Tallinnast. Energiaaudit võimaldab tuvastada hoone energiakadusid ja seeläbi vähendada energiakulusid. Aadressil Masti 12 asuv kortermaja on rajatud 2003. aastal ja hoonele väljastatud energiamärgise klass on E. "Seal on kindlasti energia kokkuhoiu võimalusi, sest hoone energiakasutus on sama suur kui paljudel 60-80ndatel aastatel ehitatud ja vähesel määral renoveeritud paneelmajadest," usub Eesti Energia energiasäästu projektijuht Mikk Saar. “Energiasäästu potentsiaal korterelamutel on vahel isegi üle 45 protsendi,” lisas Saar. “Oleme väga õnnelikud võidu üle, kuna ammu mõtlesime maja energiakasutust üle vaadata ja selle nõrku kohti leida. Kui energiaaudit saab tehtud, saame teha vajalikud täiendused, et kulusid vähendada ja maja väärtust tõsta,” kommenteeris võidu Masti 12 korteriühistu juhatuse esimees Andrus Aavaste. Kokku osales 12900 kroonise väärtusega energiaauditi loosimises 47 kortermaja või eramut. Energiamärgise tellijate vahel jätkub loosimine jaanuarist märtsini. Sel perioodil loosib Eesti Energia energiamärgise tellinute vahel iga kuu välja ühe termoülevaatuse ja kolme kuu kohta ühe energiaauditi. Energiamärgis on dokument, mis annab teada, kui palju hoone energiat tarbib, s.t kui palju energiat kulub küttele ja vee soojendamisele ning kui palju tarbitakse elektrit. Energiamärgis näitab, kui säästlik või vastupidi, kui suure energiakuluga on hoone või korter. Mida väiksem on energiaklass, näiteks A või B, seda vähem kulub raha. Samas jällegi, mida suurem energiaklass, näiteks F ja G, seda rohkem kulub raha energiale. Energiaaudit on põhjalik analüüs, mis annab hinnangu hoone energiatarbimisele ja tehnilisele seisukorrale energiakasutuse võtmes. Energiaauditi tulemuseks on põhjalik aruanne hoone olukorra kohta koos meetmetega hoone energiakadude vähendamiseks, millega on välja toodud kokkuhoitav energia ja raha kogus ning meetmete maksumus, tasuvusaeg ja eluiga. Eesti Energia väljastab olemasolevate hoonete energiamärgised 2009. aasta juunist ning osutab energiaauditi ja termoülevaatuse teenust alates 2009. aasta oktoobrist. Eesti Energia on üks suuremaid energiamärgise väljastajaid, kelle kutsetunnistusega spetsialistid paiknevad üle Eesti. Energiaauditeid ja termoülevaatusi koostatavad energiaaudiitorid nii elamutele kui ka mitteeluhoonetele. Lisainfo:
Mikk Saar Eesti
Energia Energiasäästu projektijuht
Tel: 7255601
E-post: [email protected] Maia Burlaka
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht
Tel: 5225400
E-post: [email protected]