Iseteenindus

Ignalina tuumajaama sulgemine kasvatab Eesti elektrienergia eksporti

31.12.2009
Täna öösel suletakse Baltimaade suurim elektritootja - Ignalina tuumajaam. Ignalina tuumaelektrijaam on viimase viie aasta jooksul tootnud tavapäraselt 30-40 protsenti Baltimaades toodetud elektrienergiast. Tuleval aastal katab Eesti Energia Leedu elektrinõudlusest minimaalselt 10 protsenti, lisaks sellele müüb Eesti Energia soodsa turutingimuste korral elektrienergiat Leetu päev ette turule. 2010. aasta kokkuvõttes on Eesti Energia oodatav turuosa Leedu elektriturul 10-15 protsenti. „Loodame aasta jooksul müüa Leedu turule miljardi krooni eest elektrit. See tähendab märkimisväärset ekspordi kasvu,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Elektrienergia eksport Leetu aitab Eesti Energial kompenseerida majanduslangusest tingitud koduturu nõudluse ja sellega seotud tootmismahtude langust. Tootmisvõimekust on Eesti Energial aastas üle kümne teravatt-tunni. Talvise tippkoormuse ajal tarbitakse Eestis aga ca 1 500 megavatt-tundi elektrit tunnis. Eesti Energia energiakaubanduse direktor Margus Vals ütles tehingut kommenteerides, et lisaks ekspordi ja tulude kasvule võimaldab stabiilne eksport Leetu töötada Narva elektrijaamadel stabiilsema ja kõrgema koormusega ning tänu sellele ka suurema efektiivsusega. Eesti Energia elektrienergia eksport ulatus 2009/10. majandusaasta esimesel poolaastal 1 115 GWh-ni. Elektrienergiat eksporditi Estlink kaabli kaudu Soome ja Põhjamaadesse ning Lätti, kus Eesti Energia tütarettevõtte Enefit omab viieprotsendilist turuosa.   
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee