Iseteenindus

Eesti Kunstiakadeemia tudengid otsisid lahendust alajaamade grafiti probleemile

18.12.2009
Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala tudengid töötasid välja kaasaegsete alajaamade disainlahendused, mis sobivad miljööväärtuslikesse piirkondadesse ja vähendavad ka grafiti probleemi. Tallinna linnadisaineri Urmas Kaldaru sõnul ei sobi traditsiooniline alajaam alati linna miljööväärtuslikesse piirkondadesse ning lisaks kimbutab tehnorajatisi kõikjal linnas ka grafiti probleem ning seetõttu kutsus Tallinna linn kokku töögrupi, kelle ülesandeks oli leida probleemidele parim võimalik lahendus. Lahenduse väljatöötamisel osalesid Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini tudengid (bakalaureus, ERASMUS ja magister), kes said  konkreetse lähteülesande, pakkuda välja eri tüüpi alajaamade ning jaotus- ja liitumiskilpidele keskkonda sobituvad ja grafiti kindlad disainlahendused. Lisaks pidid pakutavad lahendused järgima alajaamadele esitatud tehnilisi tingimusi ning täiendama olemasolevat alajaama kesta. Kokku laekus konkursile 19 tööd. Tudengite töid hindas komisjon, kuhu kuulusid Tallinna linna esindajad, Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini õppejõud ja Eesti Energia töötajad. Välja sai valitud kolm võidutööd. Magistriõppe töödest pakkus parima ja kõige läbimõelduma lahenduse Lauri Hirvesaar, Erasmus tudengivahetuse programmi tudengitest oli parim Tšehhi tudeng Alžbeta Zimmerova maapiirkonna alajaamade lahendus ja bakalaureuse töödest oli parim tandemina sündinud lahendus Maarja Mõtuselt ja Vilja Juursalult. Võidutööde autorid saavad 5000 krooni preemiaraha ning väljatöötatud disainlahenduse teostamisel tehakse eelisjärjekorras koostööd tudengitega, mis pakub töö autorile reaalse töökogemuse. Eesti Kunstiakadeemia tudengite juhendaja dotsent Sixten Heidmetsa sõnul on võidutöödes tunda uudseid, detailideni läbimõeldud lahendusi, mis raskendavad või välistavad alajaama hoonete ja kilpidele seintele grafiti tekke. Võitnud lahendused rikastavad elukeskkonda, suhestudes pieteeditundeliselt olemasoleva ümbrusega olles samas nooruslikult värsked. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive julgustas aga ka teisi suurettevõtteid analoogseid projekte ette võtma ning tunnustas kõrgelt tudengite poolt pakutud lahendusi. „Tudengite huvi energeetika teemade vastu ja panus tootedisaini loomisesse on muljetavaldav. Eesti tootedisaini tulevikule pühendumine ja põhjalikkus jättis väga hea mulje, meie ootused olid väga kõrged ja mitmed tööd isegi ületasid neid,“ sõnas Liive. Esimesed alajaamad püstitatakse nendesse miljööväärtuslikesse piirkondadesse kus grafiti probleem on kõige aktuaalsem. Marina Bachmann
Pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: +372 71 51 218
GSM: + 372 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press