Iseteenindus

Aidu põlevkivikarjääri planeeritakse Eestis ainulaadset veespordikeskust

15.12.2009
16. detsembril allkirjastavad Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Olümpiakomitee, MTÜ Eesti Sõudeliit, Eesti Energia Kaevandused ning Maidla vald heade kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on alustada Aidu põlevkivikarjääri aladele sulgemisjärgselt rahvusvahelistele nõuetele vastava veealade spordikeskuse ning külastajatele suunatud atraktiivse ala välja arendamist. Kultuuriministeeriumi asekantsleri Tõnu Seili sõnul on tervitatav leidlik koostöö valla, kaevandaja ning spordiesinduste vahel. “Sõudekanal on meie regioonis ainus omataoline ning antud arendused toovad meie veesporti kahtlema uue hingamise.” Eesti Energia Kaevandused AS juhatuse liige, arendusdirektor Kalmer Sokman tõdes: “Aitame projektile hea meelega kaasa kaevandatud ala sulgemisjärgsete heakorratööde näol, mis võimaldavad aladele hiljem rajada rahvusvahelistele nõuetele vastava sõudekanali ja veespordikeskuse. Kuna karjäär ammendub lähiaastatel, siis on praegu sellisteks ettevalmistusteks õige aeg.” “Maidla valla eesmärk on karjääriala väljaarendamine selliselt, mis tooks olulist lisaväärtust valla olemasolevale sotsiaalmajanduslikule keskkonnale,” kinnitas Maidla vallavanem Hardi Murula. Lisaks allkirjastatavale protokollile on Maidla vald algatanud Aidu karjääriala teemaplaneeringu ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eraldanud Piirkondade arengu kavandamise programmist toetust planeeritava keskuse väljaarendamise kava koostamiseks. Aastate jooksul on Eestis juttu olnud erinevatest asukohtadest, kuhu korralik sõudestaadion rajada. Paraku ei ole plaanid erinevatel põhjustel teostunud. Kui heade kavatsuste protokollis kirja pandud eesmärgid täituvad, on hiljemalt 2013. aastal Eestis kõikidele rahvusvahelistele nõuetele vastav sõudekanal. Allkirjastamine leiab aset 16. detsembril kl. 11.00 Eesti Olümpiakomitee ruumides Pirita tee 12, Tallinn. Lisainformatsioon:
Hardi Murula
Maidla vallavalitsus
Tel: 33 66003
E-post: hardi.murula@maidlavv.ee Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
Tel: 33 64 813
M: + 372 55 611 022
E-post: jelena.derbneva@energia.ee