Iseteenindus

1. märtsist muutub Eesti Energia Jaotusvõrgu hinnakiri

01.12.2009
Alates järgmise aasta 1. märtsist tõusevad Eesti Energia Jaotusvõrgu võrgutasud 1,5 protsenti, mis tähendab elektriarve kallinemist keskmisele majapidamisele ca 2,3 krooni kuus. Korraline võrgutasude muutus on kooskõlastatud Konkurentsiametiga ning võtab arvesse Eesti Energia poolt mittejuhitavate kulude muutust, varasema perioodi inflatsiooni ja efektiivsuse kasvu. Võrgutasude muutmine toimub viitega ehk varasema perioodi reaalseid kulusid arvestades. Võrgutasude ja elektri hinna korrigeerimine toimub vastavalt Konkurentsiametiga kokku lepitud hindade regulaarse indekseerimise metoodikale. Elektrihinna komponentide regulaarne indekseerimine toimub kaks korda aastas – jaanuariks vaadatakse üle elektrienergia hind ning märtsiks võrguteenuse hind. Elektri hind 1. jaanuarist 2010 ei muutu. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press