Iseteenindus

Rohkem kui pooltel koduklientidel on sõlmitud eesti energiaga kirjalikud lepingud

06.08.2001
Eesti Energial on 500 986 koduklienti. 24.juuli seisuga oli 295 856 koduklienti (55%) sõlminud Eesti Energiaga kirjaliku elektrienergia ostu- müügi lepingu. Inimesed eelistavad püsitasudeta hinnapakette. Lepingu sõlminud koduklientidest on 89 % valinud püsitasudeta pakette, neist 394 951 inimest ehk 73 % on valinud põhitariifiga hinnapaketi ja 87 391 ehk 16 % on valinud ajatariifiga hinnapaketi. Püsitasudega hinnapakette on valinud 10 % lepingu sõlmijatest, neist 2% ehk 12 533 inimest eelistab püsitasu ja põhitariifiga hinnapaketti ning 8% ehk 44 414 inimest püsitasu ja ajatariifiga hinnapaketti. Eesti Energia loodab selle majandusaasta lõpuks (31.03 2002) sõlmida 90% koduklientidega kirjalikud elektrienergia ostu-müügi lepingud. Margit Mikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja