Iseteenindus

Eesti Energias on kollektiivleping sõlmitud

15.01.1999
Täna/reedel kell 12.00 kirjutasid Eesti Energia AS juhatuse esimees Gunnar Okk ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingu esimees Enn Luuk alla kollektiivlepingule 1999.aastaks. Täna allkirjastatud leping reguleerib järgneva aasta jooksul tööandjate ja töötajate vahelisi töösuhteid Eesti ühes suuremas ettevõttes. Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingu esimees Enn Luuk hindas lepingu taset kõrgemaks võrreldes teiste ettevõtetega. Tema sõnul oli kogu läbirääkimiste protsessis tunda mõlemapoolset tahet leida lahendusi. Eesti Energia AS juhatuse esimees Gunnar Okk ütles, et lepingu läbirääkimiste protsess näitas, et kompromissid ja lahendused, ka keerulistes olukordades, on võimalikud. Rekonstrueerimis- ja uuendusprotsessides paratamatult esile tulevate tööhõive- ja sotsiaalsete probleemide alahindamine võib kaasa tuua protsessi aeglustumise või hoopis peatumise. Täna alla kirjutatud lepingu juurde kuulub kaks lisa, üks neist reguleerib töökaitse probleeme ja teine puhkuste saamist. Eesti Energia oli 1990.aastal esimene Eesti ettevõtetest, kus sõlmiti tööandjate ja töövõtjate vaheline leping . Täna töötab Eesti Energias 7540 töötajat, neist on energeetikatöötajate ametiühingu liikmeid 75 %. Kollektiivlepingus sätestatud tingimused laienevad kõigile ettevõtte töötajatele. Lisainfo: Enn Luuk,
Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingu esimees,
Tel. 62 52 349 Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 62 52 446, GSM 251 77 185
e-mail: kaie.saar@energia.ee