Iseteenindus

Eesti Energia omakapitali suurendamise kava valmib 2010. aasta mais

27.11.2009
Eile arutas valitsuskabinet Eesti Energia tulevast rahastamisstrateegiat ja kapitalistruktuuri. Üheks kaalutud võimaluseks oli uute aktsiate müük vähemusosaluse esmase avaliku pakkumise teel. Valitsus lubas arutada seda võimalust uuesti 2010. aasta mais. Eesti Energia esitas valitsuskabinetile aruande, milles käsitletakse investeerimisvõimalusi ja püstitatud tegevuseesmärke, antud aruanne võetakse arvesse strateegia, äriplaani ja otsuste väljatöötamisel. Aruandes esitatud peamised eesmärgid hõlmavad järgmist:
  • Eesti Energia jääb Läänemere piirkonna oluliseks elektritootjaks keskkonnanõuetele vastava võimsusega vähemalt 1600MW 2016. aastat;
  • jätkuvad investeeringud Eesti põlevkiviõli tootmisse, kus praegu ehitatakse esimest Enefit-280 seadet;
  • jätkub elektrijaotusvõrkude uuendamine.
Marina Bachmann
Pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: +372 71 51 218
GSM: + 372 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee