Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused AS täiustab tööprotsesse

27.11.2009
Eesti Energia Kaevandused AS jätkab püsikulude kokkuhoiu nimel tööprotsesside tõhustamist ning töö kvaliteedi tõstmist. Tänase seisuga ettevõtte juhtkonna poolt vastu võetud tõhustamiskava hõlmab muuhulgas juhtimise infosüsteemi juurutamist, ja ohutusalaste abinõude parandamist allmaatöödel.
Samuti vähendatakse põhitegevust toetavate tugiprotsesside optimeerimise raames 30. novembrist 31. märtsini ettevõtte koosseisust kuni 103 kaevandusmasinate hoolduse ning remondiga seotud töötajat.
Eesti Energia Kaevanduses AS juhatuse esimehe Ilmar Jõgi sõnul on osa tööd kaevandusettevõtte efektiivistamisel juba ära tehtud, kuid läbi viidavad tegevused on ettevõtte töö optimeerimisel ja kaasajastamisel vältimatud. “Tänase turu tingimustes peame eriti silmas pidama oma tootmisprotsesside paindlikkust ja efektiivsust. Keskendume põhiprotsessidele, tõstes samal ajal töökvaliteeti ning ohutust, mis on põlevkivi kaevandamise tõhustamiseks hädavajalik. Reaalselt kaevandustegevust teostavaid kaevureid on meil endiselt tarvis nüüd ja ka tulevikus. Teatud tugiteenuseid sisse ostes saame olla paindlikumad ja oma kulusid paremini kontrollida,” rääkis Ilmar Jõgi. Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli tõi aga välja: “Eesti Energia Kaevandused on viimastel aastatel investeerinud sadu miljoneid kroone uue kaevandustehnika soetamisse. Kaevandustes töötab täna arvuliselt vähem, kuid võimsamaid ja töökindlamaid masinad, mille tootlikkus on kordi suurem endistest. Uute masinate kasutuselevõtuga kaasneb loomulikult ka remonditööde mahu ja nende töödega seotud inimeste arvu vähenemine. Tehniliselt täiuslikumate masinate remont nõuab hoolduspersonalilt ka kõrgemat kvalifikatsiooni, seega otsustasime kasutada puurpinkide, laadurite ja teiste keerulisemate sõlmede remontimisel nende valmistajatehase spetsialistide abi. Hoolduse ja remonditeenuse osutamine masinate tarnijate poolt on tänapäeval levinud praktika.” Vastavalt kollektiivlepingu tingimustele on tugiprotsesside ümberkorraldamisest teavitatud ka ametiühingut. Eesti põlevkivitootjate ametiühingute liidu juhi Valdor Ernits sõnas: “Praegusel ajal on ettevõtte pikaajalises konkurentsis püsimiseks tehtavad muudatused arusaadavad. Kavatseme tööandjaga tihedalt koostöös jälgida, et töötajatele ümberkorralduste ajal igakülgselt tuge pakutaks.” Töötajate lahkumisel ettevõttest tehakse koostööd Töötukassaga ning lahkuvatele töötajate korraldatakse sujuvamaks taassisenemiseks tööturule infoüritusi, kus tutvustatakse inimestele nende õiguseid ning edasisi koolitusvõimalusi. AS Eesti Energia Kaevandused on Ida-Virumaal asuv põlevkivi kaevandamisega ja veoga tegelev ettevõte. Lisaks kahele kaevandusele ja kahele karjäärile kuulub ettevõtte koosseisu raudteeveoga tegelev üksus. Ettevõte omab ISO 9001:2000, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vastavussertifikaate.