Iseteenindus

Eesti Energia soovib Häädemeeste valda püstitada üheksa tuulikut

22.10.2009
Eesti Energia esitas sellel nädalal Häädemeeste vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused üheksa tuuliku püstitamiseks valla eri piirkondadesse.

„Häädemeeste vald on mandril üks tuulerikkamaid piirkondi ning soovime neid tuuli rakendada taastuvenergia tootmises. Kogu piirkonna jaoks on oluline see, et tuulikute rajamisega kaasneks kogu senise õhuliini kaabliga maa alla viimine ning elektri läbilaskevõime mitmekordistamine. See parandaks oluliselt piirkonna varustuskindlust ning looks perspektiivis uusi võimalusi kohalikele ettevõtetele praktiliselt piiramatu elektri tarbimise võimaluse näol,“ sõnas Eesti Energia Taastuvenergia projektijuht Eero Saava. „Kuna kuus tuulikut üheksast paiknevad eraomanike maadel, siis meie järgmine samm ongi kõigi maaomanikega kontakti võtmine. Lubades tuuliku enda maale on võimalik selle eest saada mõistlikku kompensatsiooni, täpsemalt lepime selle maaomanikega kokku juba läbirääkimiste käigus.“

Tuulikud paikneksid kuni ühe kilomeetri kaugusel praegusest Häädemeeste-Ikla vahelisest õhuliinist ning vähemalt ühe kilomeetri kaugusel üksteisest. Kõigi tuulikute asukohad on vastavalt nõuetele planeeritud elamutest vähemalt 500 meetri kaugusele.

„Paigaldatavad tuulikud peaksid olema suuremat tüüpi, sest need pöörlevad aeglaselt ja on kokkuvõttes väiksema mõjuga. Alternatiiviks oleks panna rohkem väiksemaid tuulikuid, aga see mitmekordistaks tuulikute arvu ja ei oleks kohalike seisukohast parim lahendus,“ lisas Saava.

Tuulikute asukohad on valitud lähtuvalt Pärnu maakonna tuuleenergia arengualade teemaplaneeringust, kus on määratletud teatud valdade rannikuala tuuleenergia arengualana.

Eesti Energia pikaajalised eesmärgid on energiatootmise keskkonnasõbralikumaks muutmine ja tootmisportfelli mitmekesistamine taastuvate energiaallikate abil loodava energiaga. Suvel valmis Aulepa tuulepark ning ettevõte plaanib tuuleparkide rajamist ka Paldiskisse ning suletud tuhaväljale Narvas. Lisaks maismaa tuuleparkidele soovib ettevõte arendada ka meretuuleparke ning on selleks uurinud võimalikke alasid Liivi lahes.

Lisainformatsioon: Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press