Iseteenindus

Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS vähendab põhitegevusi toetavaid töökohti

12.10.2009
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS muudab seoses efektiivsuse tõstmise ja püsikulude kokkuhoiu vajadusega põhitegevusi toetavate üksuste struktuure ning selle tulemusena vähendatakse ligikaudu 80 töökohta. Samas jääb muudatustega seotud töötajate arv väiksemaks. Ettevõtte eesmärgiks on keskenduda oma põhitegevusele, milleks on elektri- ja soojusenergia tootmine. Seetõttu mõjutab eelseisev muudatus eeskätt neid struktuuriüksusi, mis tegelevad hoonete ja rajatiste hoolduse ja remondiga, Balti elektrijaamas raudtee ekspluatatsiooni korraldusega, metallide töötlemisega või tugiteenuste osutamisega. „Ettevõtte kulude optimeerimine ja efektiivsuse tõstmine on pidev protsess, mille elluviimisega on Narva Elektrijaamades alustatud juba eelnevatel aastatel. Me oleme juba varem rõhutanud, et selle aasta 1. aprillil rakendunud uus juhtimisstruktuur ei ole pelgalt esimene samm sel teel. Narva Elektrijaamadel tuleb kärpida oma püsikulusid, vastasel korral ei suuda me realiseerida selliseid kavandatud suurinvesteeringuid nagu väävlipuhastusseadmete paigaldamine ja uute energiaplokkide ehitus. Ilma nende projektide elluviimiseta võib kohaliku elektritootmise küsimus väga teravalt üles kerkida,“ - selgitas Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASi juht Ilmar Petersen. "Vabaturu tingimustes kujuneb elektri hind turul ning see sõltub nõudlusest ja pakkumisest. Milliseks kujuneb keskmine hinnatase turul, mängib olulist rolli ka tootmiskulu. Seega tuleb meil oma kulusid vähendada, et avaneva elektrituru tingimustes konkurentsivõimelisena püsida," - lisas Petersen. Ettevõte püüab elektrijaamades leida tööd võimalikult paljudele vabanevatele töötajatele. Mingi osa töötajatest võib saada tööpakkumisi partnerfirmadelt, kellelt ülalmainitud töid ostetakse. Osa töötajaid läheb penisonile ning need, keda ei õnnestu tööle rakendada, tuleb koondada. Kõnealused struktuurimuudatused kestavad 2010. aasta jaanuarini, siis selguvad ka lõplikud ametikohti ning konkreetseid töötajaid puudutavad numbrid. Lisainformatsioon:
Karina Kond
Eesti Energia Narva Elektrijaamade
kommunikatsioonijuht
tel 71 66 130, 56 366 130