Iseteenindus

Lähipäevadel alustatakse Suur-Pakri saarel ehitus- ja hüdrogeoloogilisi uuringuid

09.10.2009
Eesti Energia tellimusel algavad lähipäevadel Suur-Pakri saarel ehitus- ja hüdrogeoloogilised uuringud, mille eesmärgiks on uurida saare geoloogilisi tingimusi. „Eesti tuumajaama võimalike asukohtade kaardistamise käigus on Eesti Energia vaadelnud kuute erinevat asukohta. Kui üldiselt on Eesti geoloogiliselt väga hästi läbi uuritud paik ja geoloogia alastest andmebaasidest on varasemalt talletatud infot rohkelt saada, siis Suur-Pakri kohta uuringutel põhinev info puudub ja see on ka põhjus, miks uuringud saarel vajalikud on,“ selgitas Eesti Energia tuumaenergeetika osakonna juhataja Andres Tropp. „Lisaks saare ehitus- ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kindlakstegemisele näevad uuringud ette ka saart ümbritseva merepõhja geofüüsikalisi uuringuid. Uuringuteprogrammi koostamisel on Eesti Energia lähtunud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri poolt koostatud juhenditest.“ Uuringute esimeses etapis on kavandatud kolme 30-meetrise ja ühe 300-meetrise puuraugu puurimine pinnase- ja veeproovide võtmise eesmärgil. Peale proovide võtmist puuraugud konserveeritakse, et neid saaks hilisem kasutada seirejaamadena. „Kui uuringute tulemused viitavad sellele, et saar sobib tuumajaama asukohaks, kaalub Eesti Energia võimaliku projekti keskkonnamõjude hindamise protsessi algatamist. See on avalik protsess, mis viidaks läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele,“ lisas Andres Tropp. Kavandatavate uuringutega seonduvaid töid teostab OÜ Inseneribüroo Steiger ja selle partnerid. Tööde teostaja valiti välja selle jaoks korraldatud hanke käigus. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press