Iseteenindus

Jaotusvõrk esitas Konkurentsiametile plaani kaugloetavatele arvestitele üleminekuks

06.10.2009
Eesti Energia Jaotusvõrk esitas Konkurentsiametile projektiplaani kaugloetavatele elektriarvestitele üleminekuks ja on valmis korraldama rahvusvahelise hanke arvestite soetamiseks ja paigaldamiseks. Kaugloetavate arvestite ülemineku plaani heakskiitmisel korraldab Eesti Energia Jaotusvõrk suuremahulise rahvusvahelise hanke, mille läbiviimine võtab kuni pool aastat aega. Esimesed kaugloetavad arvestid saaks paigaldada järgmise aasta detsembris. Arvestite paigaldamise kiirus on kuni 800 arvestit päevas. Väljavahetamisele läheb üle poole miljoni arvesti. Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere sõnul võimaldaks kiirendatud korras kaugloetavatele arvestitele üleminek hoida kokku 100 miljonit krooni. „Seadus nõuab arvestite taatlemist, kuid valdav enamus antud hetkel taatlemistähtaja ületanud arvestitest oleks tulenevalt nende vanusest mõistlik hoopis välja vahetada. Samas tuleks need arvestid aastaks 2013 vastavalt elektrimajanduse arengukavale jälle igal juhul uute, kaugloetavate vastu vahetada,“ selgitas Mere. „Vahepealne vanadesse arvestitesse investeerimine ei ole majanduslikult otstarbekas ja seetõttu otsustasime kaugloetavatele arvestitele kiirendatud korras üle minna,“ lisas ta. Kaugloetavate arvestite paigaldamist alustatakse nendest klientidest, kelle arvesti on taatlemisaja ületanud. Juhtudel, kus kliendil tekib kahtlus taatlustähtaja ületanud arvesti mõõtetulemuse õigsuses asendab Eesti Energia Jaotusvõrk arvesti koheselt korrektse mõõtesüsteemiga. Kaugloetav arvesti vabastab kliendi näidu teatamisest ja aitab vähendada elektrikulusid. Võidab ka elektriettevõte, sest vähenevad elektrinäitude kontrollimise kulud ja tõhustub ka elektrivarguste avastamine. Andmed liiguvad kliendi ja elektriettevõtte vahel elektroonselt, mille põhjal koostatakse arved. Lisaks võimaldab kaugloetav elektriarvesti veel mitmeid lisavõimalusi nagu oma energiatarbimise analüüs reaalajas, sellest tulenevalt parima hinnapaketi valik ning oma elektritarbimise harjumuste suunamist. Lisavõimalustena on võimalik arvestile liita automaatse rikketeate funktsioon, mis teavitab nii klienti kui jaotusvõrku antud piirkonna elektrikatkestusest või rikkest mõõteseadmes. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press