Iseteenindus

Eesti Energia Õlitööstus leppis ametiühinguga kokku kollektiivlepingu osas

02.09.2009
Täna, 2. septembril sõlmiti Eesti Energia Õlitööstuse ning Narva Energia Ametiühingu esindajate vahel kokkulepe kollektiivlepingu pikendamise ja vastavate muudatuste sisseviimise kohta. „Pool aastat kestnud läbirääkimiste kulg ei olnud lihtne. Saavutatud kokkulepet tuleb pidada tänasel päeval ja valitsevates majandustingimustes optimaalseks. Eesti Energia Õlitööstus ja Ametiühing andsid endast parima, et säilitada terve ja positiivne mikrokliima ettevõttes,“ kommenteeris Eesti Energia Õlitööstuse juhataja Igor Kond. Vastavalt saavutatud kokkuleppele loobuvad töövõtjad alates 1. septembrist täiendavast talvepuhkusest ja jõulutoetusest. Alates 2010. aasta algusest ei maksta ka enam täiendavat kompensatsiooni korraliselt puhkuselt naasmisel. Samuti leppisid pooled kokku individuaalse motivatsioonisüsteemi printsiipide täiustamises. Süsteem hakkab stimuleerima tootmismahtude kasvu ja töötajate kvalifikatsioonitaseme tõstmist. „Kuigi olime sunnitud ka kompromissi saavutamiseks kasutama riikliku lepitaja abi, oleme lõpuks jõudnud üksmeelele kõigis vaidlusalustes küsimustes ja ettevõttes on tagatud töörahu. Täname kõiki, kes leidsid vajaliku olevat üles näidata huvi Eesti Energia Õlitööstuses toimuva vastu ja andsid oma panuse positiivsesse lõpptulemisse,“ märkis Narva Energia Ametiühingu esimees Vladimir Aleksejev. Pooled jõudsid ühisele arusaamisele, et juba lähitulevikus tuleb ühiselt alustada tööd kollektiivlepingu uue redaktsiooni kallal, mis kajastaks adekvaatselt viimaseid muudatusi tööseadusandluses ja olukorda tänases majandusruumis. Sõlmitud kokkulepe on tähtis samm Eesti Energia kontserni kollektiivlepingute ühtlustamise teel. Kokku kehtib Eesti Energia kontsernis kuus kollektiivlepingut, mis sisaldavad erinevaid hüvede pakette. Kollektiivlepingute ühtlustamisel soovib Eesti Energia kaotada senised suure kulu ja väikese motiveeriva mõjuga soodustused. Kontserni ettevõtete kollektiivlepingute ühtlustamise eesmärgiks on saavutada olukord, kus koheldakse kõiki kontserni töötajaid sarnaselt ja õiglaselt ning tõstatakse kollektiivide vahetut huvitatust ettevõtete ja kontserni parematest töötulemustest. Lisainformatsioon: Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/press