Iseteenindus

Eesti Vabariigi valitsus soovib osta Eesti Energialt Elering OÜ

28.08.2009
Eesti Vabariigi valitsus on teinud põhimõttelise otsuse eraldada võrguettevõtja Elering OÜ Eesti Energia kontsernist, ostes Elering OÜ 2,093 miljardi krooni eest. Eesti põhivõrguettevõtja Elering OÜ eraldamise eesmärk on Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt tagada põhivõrkude sõltumatus tootmis- ja müügitegevusest ning luua tingimused elektrituru tekkimiseks Eestis. Elering OÜ hind tuleneb ettevõtte bilansilisest väärtusest 31. juuli 2009 seisuga. Eraldamist ette valmistava komisjoni hinnangul on ettevõtte müük võrreldes teiste lahendustega parim lahendus, sest säilib nii Eesti Energia kui ka Elering OÜ finantsvõimekus ja investeerimisvõime ning see on õiguslikult kõige lihtsam ja kiirem. Müügitehingu peab kinnitama ka Eesti Energia üldkoosolek ja nõukogu, mis koguneb septembri alguses. Tehing on võimalik lõpule viia selle aasta lõpuks. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee