Iseteenindus

Eesti Energia tutvustas uue põlevkivienergia kompleksi plaane

01.06.2009
Täna, 1. juunil avasid majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive rajatava energiakompleksi ja uue õlitehase infostende. Mai lõpus võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse ehitada Eesti elektrijaama ja olemasoleva õlitehase kõrvale uus energiakompleks. „Põlevkivi töötlemise pikaaegne kogemus on see, mis meie ettevõtte eriliseks teeb. See erilisus on ühtlasi Eesti Energia peamine tugevus. Kasutame selle ära ja rajame siia platsile peagi uue õlitehase ning kuulutame veel sellel aastal välja kahe uue põlevkiviploki hanke,“ sõnas Sandor Liive uue kompleksi maamärgiks paigaldatud infotahvlite avamisel. “Need otsused tagavad tuleviku nii elektri tootmisele siin Narva elektrijaamades kui loovad tugeva aluse meie vedelkütuste tööstuse arengule.“ Investeering uutesse Narva Elektrijaamade põlevkiviplokkidesse toetab seniste tootmisvõimsuste säilimist ning muudab põlevkivist elektri tootmise keskkonnasõbralikumaks. Eesti elektrijaama kõrvale planeeritava kahe uue keevkiht-tehnoloogial põlevkiviploki koguvõimsus saab olema kuni 800 MW. Hankemenetluse eduka kulgemise korral alustatakse esimese ploki ehitustöid aasta pärast ning see valmib 2015. Rajatav õlitehas kasutab keskkonnasäästlikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat, mis on välja arendatud Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös. Tehase ehitus algab sel aastal ning seade käivitatakse aastal 2012. Uue energiakompleksi ühisosadeks on ühine kütuse etteandesüsteem, uttegaasi põletamine, ühise tuhakäitlussüsteemi, uue jahutusveevõtukoha rajamine ning ühine uus 330 kV jaotla.