Iseteenindus

Eesti Energia ja TTÜ sõlmivad lepingu energeetikaõppejõudude järelkasvu tagamiseks

13.05.2009
Täna, 13. mail allkirjastavad Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje ja TTÜ doktorant Paul Taklaja stipendiumilepingu. Lepingu eesmärgiks on tagada energeetikavaldkonna akadeemiline järelkasv. „Eesti suurima energeetikaettevõttena toetab Eesti Energia energeetikavaldkonna õppe- ja teadustegevuse arendamist“, sõnas Eesti Energia värbamise ja järelkasvu juht Kristel Laud. Stipendiumilepingu sõlmimisega annab Eesti Energia oma panuse energeetikaalase hariduse jätkusuutlikkuse tagamisse. „Antud stipendiumileping kindlustab energeetikaõppejõudude järelkasvu ja seeläbi aitame hoida TTÜ energeetikateaduskonnas antava hariduse järjepideva ja kõrgetasemelisena“, selgitas Laud sõlmitava lepingu olulisust. Stipendiumilepingus sätestatud kokkuleppe kohaselt asub energia- ja geotehnika doktorant Paul Taklaja peale õpingute lõppemist tööle õppejõuna Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonnas. Paul Taklaja doktoritöö teemaks on “110 kV elektrivõrgu töökindluse analüüs ja isolatsioonirikete vähendamise abinõud”. Doktorandi stipendiumile kandideerimine toimus avaliku konkursi korras. Stipendiumilepingu allkirjastamine toimub 13. mail kell 11.00 Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu saalis. Lepingule kirjutavad alla Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, TTÜ rektor Peep Sürje ja TTÜ doktorant Paul Taklaja. Eesti Energia toetab tehnikavaldkonna noorte õpinguid stipendiumitega nii kutse-, rakenduskõrghariduse, bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppe tasandil. Selleks tehakse teavitus- ja koostööd erinevate vanusegruppidega alates kooliõpilastest doktorantideni. Parimatele üliõpilastele luuakse võimalused energeetikavaldkonda sisenemiseks praktika, stipendiumite ja ühiste uurimistööde kaudu. 2008/2009. majandusaastal ulatus Eesti Energia makstud stipendiumite kogusumma 850 000 kroonini. Lisainformatsioon:

Kristel Laud
Eesti Energia värbamise ja järelkasvu juht
Tel: 71 52 289
GSM: 51 62 671
kristel.laud@energia.ee

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
http://www.energia.ee/press