Iseteenindus

Eesti Energia 2008/2009. majandusaasta investeeringud on viimase kuue aasta suurimad

23.04.2009
Eesti Energia kontserni investeeringud olid märtsiga lõppenud majandusaastal viimase kuue aasta suurimad, ulatudes 3,5 miljardi kroonini ning kasvades aastaga 32 protsenti.

„Investeeringud elektrivõrkude ja elektrienergia tootmise arendamisse on Eesti Energia jaoks esmatähtsad ning lõppenud majandusaasta tugevad finantstulemused lubasid meil teha viimase kuue aasta suurima investeeringu“, ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ettevõtte arengut kommenteerides.

Eesti elektrivõrkudesse investeeris Eesti Energia suurima osa kogu investeerimismahust ehk 2,2 miljardit krooni. „Elektrivõrgud ja elektritootmine on meie investeerimissuundade prioriteet olnud läbi aastate, sest tehtud investeeringud tagavad suurema töökindluse ja efektiivsuse ning parema elektriteenuse kvaliteedi igale Eesti elanikule“, selgitas Liive ettevõtte investeerimisotsuseid.

Suurim investeeringute maht oli Jaotusvõrgul, kus uute liitumiste väljaehitamisse ning elektriliinide töökindluse ja kvaliteedi tagamisse investeeriti ligi 1,6 miljardit krooni. Põhivõrgu suurimad investeeringud olid seotud jaotusseadmete ja kaabelliinide renoveerimisega, kokku investeeriti 606 miljonit krooni.

Möödunud majandusaastal sõlmiti Narva Elektrijaamade neljale plokile väävlipüüdmisseadmete paigaldamise leping, mille kogumahuks on ligi 1,5 miljardit krooni. Seadmete paigaldamine muudab põlevkivist elektrienergia tootmise keskkonnasõbralikumaks ning võimaldab Narva Elektrijaamadel säilitada olemasolevad tootmisvõimsused ka pärast EL-poolset väävliheitmete piirangu jõustumist. “Vanadele energiaplokkidele filtrite paigaldamine on suurim investeering Eesti põlevkivitööstusesse peale uute keevkihtkatelde ehitust”, rõhutas sellel aastal tehtud sammu tähtsust Narva Elektrijaamade juhataja Ilmar Petersen.

Elektri ja soojuse tootmise valdkonnas oli üheks olulisemaks investeerimisobjektiks Baltimaade võimsaim Aulepa tuulepark, kuhu tehtud investeeringud ületasid 440 miljonit krooni. 2009. aasta suvel avatava Aulepa tuulepargi võimsus saab olema 39 MW ja tuulepargi aastane toodang (üle 100 GWh) katab ligikaudu 1,3 protsenti elektri lõpptarbimisest Eestis. Sellega hoitakse ära ligi 120 000 tonni CO2 õhku paiskamine.

Elektri ja soojuse tootmise valdkonna arengusse investeeris Eesti Energia möödunud majandusaastal 776 miljonit krooni. Kütuste valdkondade investeeringud moodustasid 496 miljonit krooni, põhilised investeeringud on tehtud Eesti Põlevkivi tootmisseadmete uuendamisse ja Narva Õlitehase seadmete töökvaliteedi parandamisse.

Lisainformatsioon:

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
http://www.energia.ee/press