Iseteenindus

Estonia kaevanduses avati kaasaegne killustikukompleks

03.04.2009
2. aprillil avati Eesti Põlevkivi Estonia kaevanduses kaasaegne killustikukompleks. Eesti Põlevkivi uus killustikukompleks hakkab tootma kõrgkvaliteetset killustikku, mis sobib teede ehituseks ja remondiks. Killustiku tootmisel kasutatakse põlevkivi kaevandamise jääke, mis annab olulise leevenduse tootmisjääkide ladustamise probleemile. "Eesti Põlevkivi eesmärk on vältida või vähendada jäätmetest tekkivat kahjulikku mõju, suurendada taaskasutamist ja ringlussevõttu ning vähendada miinimumini kõrvaldatavate jäätmete kogust. Aheraine taaskasutusvõimaluste realiseerimine vähendab selle kasutut ladustamist ja sellega põlevkivitootmise mõju keskkonnale. Langeb riigi keskkonnakasutuskoormus tervikuna. Samas vähendab taaskasutus ka ettevõtte keskkonnatasude maksukoormust", ütles Eesti Põlevkivi strateegilise arengu peaspetsialist Allan Viil. Killustikukompleksi rajamist alustati 2007. aasta lõpus ning selle asukohaks valiti kaevanduse rikastusvabrik. Estonia kaevanduse killustikukompleksi planeeritav tootmisvõimsus on ligi 1 mln tonni kaubanduslikku killustikku aastas. Kompleks võimaldab toota killustikku fraktsioonisuurustega 4-16; 16-32 ja 32-63 mm. Seoses Estonia kaevanduse killustikukompleksi käivitamisega paigaldati killustiku ja aheraine kaalumiseks ja müügi korraldamiseks kaasaegsed autokaalud koos andmete edastamise süsteemiga, mis võimaldab arvutada autokoorma maksumuse. Autokaalud vastavad rahvusvahelise standardi OIML III nõuetele ning võimaldavad kaaluda kuni 80 tonniseid kaevandusest väljuvaid ja sisenevaid veoseid täpsusega ±20 kg. Eesti Põlevkivi toodab killustikku 2006. aastast ka Aidu karjääri killustikukompleksis. Rohkem infot:
Tarmo Tohver
Eesti Põlevkivi projektijuht
T: +372 336 4873
M: + 372 52 49335
F: + 372 336 4803

Jelena Grigorjeva
Eesti Põlevkivi kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803