Iseteenindus

Eesti Energia 2009. a. jaanuarikuu müügitulemused Eestis

27.02.2009
Eesti Energia müüs 2009. aasta jaanuaris Eestis kokku 723 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat ehk 2,6 protsenti rohkem kui mullu samal kuul. Elektrimüügi kasvu põhjustas peamiselt 2008. aasta jaanuariga võrreldes 1,8 kraadi võrra külmem ilm. Jaanuarist avanes Eesti elektriturg äriklientidele, kes kasutavad elektrienergiat oma tarbeks kalendriaasta jooksul ühe liitumispunkti kaudu vähemalt 2 GWh. Seoses klientide üleminekuga ühest segmendist teise kasvas avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük võrreldes 2008.a jaanuarikuuga 129 protsenti ning moodustas 181 GWh. Müük suletud turu klientidele moodustas kokku 454 GWh, mis on 16 protsenti vähem kui mullu samal kuul. Müük suletud turu äriklientidele vähenes 30 protsendi võrra ning moodustas 285 GWh. Müüginumbrite langus on seotud eelkõige suurte äriklientide üleminekuga avatud turule, mõju avaldasid ka üldised majanduskeskkonnas toimuvad muutused. Müük võrguettevõtjatele oli 88 GWh, tõustes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 3,6 protsenti. Eesti Energia elektrimüük koduklientidele moodustas jaanuaris kokku 169 GWh, mis on 26 protsenti rohkem kui mullu. Jõuline kasv  on peamiselt  tingitud eelmise aasta madalast jaanuari müügist, mis oli seotud näitude etteteatamisega seoses mulluse elektrienergia hinna tõusuga. Eesti Energia jaanuarikuu keskmine elektrienergia müügihind kodumaisel turul oli 496 krooni megavatt-tunni eest (kr/MWh), kasvades aastaga 21,8 protsenti. Müügihinna kasvu põhjustasid inflatsiooni surve, keskkonnamaksude, tootmiskulude ja ka teiste mittejuhitavate kulude kasv. Sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 641 kr/MWh, mis on 11 protsendi võrra vähem kui mullu samal kuul. Hinnalangus Nord Pooli energiabörsil on seotud võrdlemisi väikeste veevarudega Norras ning nafta, kivisöe ja CO2 hinna langemisega. Eesti Energia soojusenergia müük 2009. a. jaanuaris oli kokku 244 GWh, mis on 3 GWh võrra vähem kui mullu samal ajal. Müügi vähenemise peamiseks põhjuseks on Eesti Energiale mitte kuuluva  soojusenergia tootja lisandumine Tallinna soojusturule.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee