Iseteenindus

Elektrikatkestustest tingitud kompensatsiooni saamine Eesti Energialt

01.12.2008
Eesti Energia tänab kõiki kliente mõistva suhtumise ja abi eest tormist tingitud elektrikatkestuste tagajärgede kõrvaldamisel. Paljud majapidamised olid üle Eesti elektrita rohkem kui üks ööpäev ning nendele klientidele maksab Eesti Energia kompensatsiooni vastavalt “Elektrituru seaduse” alammäärusele, mis sätestab võrguteenuse kvaliteedinõuded. Võrgutasu vähendatakse järgmise kuu elektriarvelt:
  • 125 krooni klientidel, kes olid vooluta 21-68 tundi
  • 250 krooni klientidel, kes olid vooluta 68-116 tundi
  • 375 krooni klientidel, kes pidid üle 116 tunni ilma elektrita olema.
Võrgutasu vähendatakse automaatselt ning klient ei pea selleks ise midagi tegema. Lisaks elektrikatkestuse kestusele üle lubatud aja kompenseerib Eesti Energia ka elektrikatkestuse tõttu rikki läinud elektriseadmed ning otsese varalise kahju, mis tekkis tänu elektrikatkestusele. Eesti Energia ei kompenseeri elektrikatkestuse tõttu saamata jäänud tulu. Seda ei tee ka ükski teine elektrivõrgu ettevõtte maailmas.
Mida kahjunõude hüvitise avalduse esitamiseks teha tuleb?
Kahjunõude menetluse alustamiseks tuleb Eesti Energiale esitada kahjunõude avaldus. Koos avaldusega tuleb esitada ka kahju tekkimist ja suurust tõendavad dokumendid:
  • ekspertiisiakt koos asja rikke põhjusega;
  • remondiarve või hinnang remondi maksumuse kohta;
  • hinnang, et asja ei ole võimalik remontida, kui see on ebamõistlik;
  • otsest varalist kahu tõendavad dokumendid (näit farmi puhul veterinaari tõend elektrikatkestuse tagajärjel surnud looma kohta).
Kahjunõude avalduse blanketi ja infot kahjunõude avalduse esitamise kohta saab Eesti Energia kodulehelt alalõigust Hüvitamine.
Millal saan kahjunõude hüvitamise kohta infot?
Tagasisidet anname 30 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest. Kui selle aja jooksul ei ole kahjunõude otsust langetatud ja/või on tekkinud täiendavaid küsimusi, võtame ise kahjukannatajaga ühendust.