Iseteenindus

Eesti Energia 2008. a. novembrikuu müügitulemused Eestis

22.12.2008
Eesti Energia elektrimüük Eestis 2008. a. novembris oli 661 gigavatt-tundi (GWh). Elektrimüük kasvas koduklientide ja võrguettevõtjate lõikes, müük äriklientidele kahanes nii suletud kui avatud turul. Müüki mõjutasid võrreldes möödunud aasta novembriga 2,5 kraadi võrra soojem ilm ning üldine majandusolukord. Müük suletud turu klientidele vähenes võrreldes 2007. aasta novembrikuuga 5,5% ning moodustas 503 GWh. Sama perioodi jooksul kasvas müük Eesti Energia koduklientidele 1,1% võrra, müük suletud turu äriklientidele langes 8,0% võrra. Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük vähenes võrreldes 2007.a novembrikuuga 8,6% võrra ning moodustas 77 GWh. Müük võrguettevõtjatele kasvas sama perioodiga võrreldes 10,3% ning moodustas kokku 82 GWh. Eesti Energia novembrikuu keskmine elektrienergia müügi hind kodumaisel turul oli 451 kr/MWh, kasvades aastaga 10%. Müügihinna kasvu põhjustasid kütuse hinna, keskkonnamaksude ja teiste tootmiskulude kasv. Sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 828 kr/MWh, mis on kasvanud aastaga 16% võrra, jälgides kontinentaal-Euroopa elektrihinda ja veevarusid Norras, kust tuleb suurem osa Nord Pooli odavast hüdroenergiast. Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. novembris oli kokku 198 GWh, mis võrreldes 2007. a. novembrikuuga vähenes 41 GWh võrra. Langus on peamiselt tingitud soojemast ilmast. Tallinnas vähenes soojuse müük 17%,  Narvas ja Kohtla-Järvel vastavalt 18% ja 14% võrra.

Marina Bachmann
Eesti Energia pressiesindaja
71 51 218
56 456 600
[email protected]