Iseteenindus

Valmis Rummu asulat ja vanglat elektriga varustav uus alajaam

15.12.2008
Eesti Energia Jaotusvõrgu ja Riigi Kinnisvara ühisinvesteeringu käigus valmis Rummus uus alajaam, mis varustab elektriga nii Rummu asulat kui vanglat. Alajaam läks maksma ligi 6 miljonit krooni ning selle ehitasid Empower AS ning ABB Eesti AS.

Rummu asulat ja vanglat varem elektriga varustanud alajaam lammutati tööde käigus täielikult ning selle asemele ehitati uus tänapäevase tehnoloogiaga alajaam. Eelmisel aastal valmis Rummus ka Eesti Energia Põhivõrgu uus alajaam, mille kaudu tuuakse Rummu asulasse kõrgepinge elekter.

Ehitustööde teostamise tegid keeruliseks vangla erinõuded, mille järgi ei tohtinud ükski planeeritud elektrikatkestust ületada nelja tundi. Ehitaja suutis nendest piirangutest kinni pidada.

Senine Rummu alajaam oli amortiseerunud ning püsis töökorras vaid tänu oskuslikule käitamisele ja hooldamisele. Uue alajaama rajamisega viidi Rummu asula ja vangla üle ka tänapäevasele pingestandardile, minnes üle 6 kV elektrivõrgult  10 kV võrgule.

Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere sõnul oli Rummu alajaama valmimisel tegemist ühe investeerimisprojektiga Eesti Energia Jaotusvõrgu programmist “Elektrivõrk korda”, mille raames investeerib EE igal aastal oma elektrivõrgu uuendamisse ligi 1,5 miljardit krooni. Mere sõnul on programmi eesmärk on vähendada elektrikatkestusi aastaks 2011 poole võrra.


Kristjan Hamburg
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht
[email protected]