Iseteenindus

Eesti Energia 2008. a. oktoobrikuu müügitulemused Eestis

28.11.2008
Eesti Energia elektrimüük Eestis 2008. a. oktoobris oli 632 gigavatt-tundi (GWh). Elektrimüük kasvas koduklientide ja võrguettevõtjate lõikes, müük äriklientidele kahanes nii suletud kui avatud turul. Müüki mõjutasid üldine majandusolukord ning võrreldes möödunud aastaga soojem oktoobrikuu ilm. Müük suletud turu klientidele võrreldes 2007. aasta oktoobrikuuga kasvas 0.2% ning moodustas 478 GWh. Müük koduklientidele kasvas 4% võrra, müük suletud turu äriklientidele langes sama perioodi jooksul 1% võrra. Avatud turul ehk suurtele äriklientidele suunatud müük vähenes võrreldes 2007.a oktoobrikuuga 10% võrra ning moodustas 79 GWh. Müük võrguettevõtjatele kasvas sama perioodiga võrreldes 12% ning moodustas kokku 75GWh. Eesti Energia oktoobrikuu keskmine elektrienergia müügi hind kodumaisel turul oli 457 kr/MWh, kasvades aastaga 11%. Sama perioodi keskmine elektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 947 kr/MWh, mis on kasvanud aastaga 62% võrra. Hinna kasvu soodustasid võrdlemisi väikesed hüdroreservid Norras, Rootsi tuumajaamade seisakud, CO2 heitmekvootide ja kivisöe kallinemine. Eesti Energia soojusenergia müük 2008. a. oktoobris oli kokku 138GWh, mis võrreldes 2007. a. oktoobrikuuga vähenes 19 GWh võrra. Langus on tingitud peamiselt 1,6 kraadi võrra soojemast ilmast. Marina Bachmann
Eesti Energia pressiesindaja
71 51 218
56 456 600
[email protected]