Iseteenindus

Elektribörs: Eesti hinnapiirkonnas hind ligi 50 €/MWh, Soomes 63 €/MWh

16.02.2011
2012. aasta Soome baasenergia tarne hind tõusis eelmisel nädalal 49,6 €/MWh-st, järgmise 4 kvartali baasenergia tuletistehingute hind Soomes on 55,2 €/MWh.

Põhjamaades tõstsid elektrienergia hindasid päev ette turul külmemad ilmad. Tulevikulepingute hindasid hoiavad kõrgel madalad hüdroreservuaaride tasemed.

Eestis ja Leedus mõjutab hindu elektrienergia import. Soomes ja Eestis olid eelmisel nädalal 20 tunnil hinnad samad (nädal varem 6 tunnil). Elekter voogas eelmisel nädalal taas vaid Eestist Soome. Eelmisel nädalal eksporditi Soome 60,7 GWh (keskmiselt 362 MW, -2 MW). Eesti hinnapiirkonna keskmised hinnad olid Soome hindadest eelmisel nädalal 12,8 €/MWh madalamad (nädal varem 12,0 €/MWh madalamad). Tiputundidel olid hinnad Eestis keskmiselt 50,9 €/MWh (Soomes 63,3 €/MWh), mitte-tipu tundidel 48,6 €/MWh (Soomes 61,7 €/MWh). Eesti kõrgeim tunni hind oli eelmisel nädalal 66,0 €/MWh, Soomes 68,5 €/MWh. Leedus oli kõrgeim hind eelmisel nädalal 54,9 €/MWh. Elektrienergia börsihind Leedus oli eelmisel nädalal keskmiselt 3,9 €/MWh odavam kui Eestis (nädal varem 1,9 €/MWh odavam).

Elektri avatud ja suletud turu kogutarbimine kasvas Eestis eelmisel nädalal 11,7% võrra 190 GWh-le (vastavalt Eleringi avaldatud andmetele). Tarbimise tõusule aitas kaasa nädala keskmise õhutemperatuuri langus. Õhutemperatuur Harkus langes 6,2 kraadi võrra -6,4 kraadile. Tarbimine kasvas ka Põhjamaades. Soomes kerkis tarbimine 9,2% võrra, Rootsis ja Norras vastavalt 3,2% ja 5,1%. Tarbimise kasvule aitasid kaasa külmemad ilmad. Rootsis ja Norras langes õhutemperatuur 2,8 kraadi võrra -1,9 kraadile. Helsingis langes keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 7,4 kraadi võrra -8,3 kraadile.

2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna* baasenergia tarne** hind tulevikulepingutes tõusis eelmisel nädalal tasemele 49,6 €/MWh ehk 0,3% võrra. Eelmise aasta oktoobri algusest on 2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna elektrienergia hind tulevikulepingutes kõikunud vahemikus 43,7-53,4 €/MWh. Helsingi hinnapiirkonna 2011. aasta teise kvartali lepingu hind langes eelmisel nädalal 3,6% tasemele 55,7 €/MWh. Seega olid teise kvartali Helsingi hinnapiirkonna tulevikulepingutes hinnad 6,0 €/MWh võrra kõrgemal kui eelmise nädala keskmine hind Eesti hinnapiirkonnas. Pikemaajaliste lepingute maksumust mõjutavate saastekvootide hind tõusis 2012. aasta detsembrikuu lepingutes eelmisel nädalal 1,4% tasemele 15,5 €/t.

* Nord Pooli süsteemihind (Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind), millele on liidetud juurde Helsingi hinnapiirkonna CfD (näitab palju erineb Helsingi hinnapiirkonna hind süsteemihinnast) hind
** baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat

Ettevõtted, kes tarbivad elektrienergiat aastas rohkem kui 2 gigavatt-tundi, peavad elektrit ostma avatud turult alates 1. aprillist 2010. Eestis on ligi 260 vabatarbijat.

1 MWh = 1000 kWh, 1 GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh
Margus Vals, Eesti Energia energiakaubanduse direktor